Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Effects of working part-time and full-time on physical and mental health in old age in Europe

Effects of working part-time and full-time on physical and mental health in old age in Europe

tirsdag, 07 februar 2017
 • We distinguish between part-time and full-time work activity and analyse their eff ects on the physical and mental health conditions of older workers in Europe.We use statutory eligibility ages for receiving retirement benefi ts as instruments for part-time and full-time work decisions to avoid the potential bias that deteriorating health conditions can cause employees to work fewer hours or not at all.We also control for unobserved heterogeneity across individuals.

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

tirsdag, 07 februar 2017
 • Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskaper totale forsikringsforpliktelser økte med 7 prosent til 1172 milliarder kroner gjennom 2016. Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene.

Pensjonskassekonferansen 2017

Pensjonskassekonferansen 2017

fredag, 03 februar 2017
 • Årets Pensjonskassekonferansen avholdes på Scandic Park Sandefjord, 25.-26. april. Les programmet og meld deg på hos Pensjonskasseforeningen.

Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger

Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger

torsdag, 02 februar 2017
 • Fafo-forsker Tove Midtsundstad har deltatt i en internasjonal ekspertgruppe som bidro til Eurofound-rapporten: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement. Ordninger i ulike land og sektorer er utredet. Landene er Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

mandag, 09 januar 2017
 • En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra rapporten, og det blir kommentarer fra sentrale aktører.

The Power of Social Pensions

The Power of Social Pensions

fredag, 06 januar 2017
 • This paper examines the impacts of social pension provision among people of different ages. Utilizing the county-by-county rollout of the New Rural Pension Scheme in rural China, we find that, among the age-eligible people, the scheme provision leads to higher household income (18 percent) and food expenditure (10 percent), lower labor supply (6 percent), and better health (11-14 percent).

Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead

Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead

torsdag, 05 januar 2017
 • Most EU Member States have carried out substantial pension reforms over the last decades in order to enhance  fiscal  sustainability,  while  maintaining  adequate  pension  income.  The  intensity  of  pension reforms  has  been  particularly  strong  since  2000.

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

torsdag, 05 januar 2017
 • Responsen på utredningen om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon»

  I lønnsforhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet lovet statsministeren å «utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.» I desember la en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet fram utredningen.

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

onsdag, 04 januar 2017
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 på Hotel Bristol. Et viktig tema er egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Påmelding og nærmere informasjon hos Forsikringsforeningen.

Do workplace interventions reduce disability rates?

Do workplace interventions reduce disability rates?

tirsdag, 03 januar 2017
 • Increasing life expectancy and decreasing fertility have led to a shift in the workforce age structure towards older age groups. Deteriorating health and reduced work capacity are among the challenges to retaining older workers in the labour force.In this article, Tove Midtsundstad and Roy A. Nielsen examine whether workplace interventions to facilitate work among employees with health problems or reduced work capacity affect disability rates among employees aged 50 years and older.