Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2017 (40)

2016 (144)

2015 (182)

2014 (139)

Nederland holder på ytelsesordningene

fredag, 20 april 2007
 • Fallende aksjekurser og renter i 2000 forårsaket en stor finansieringskrise for tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. I USA og Storbritannia har mange bedrifter lukket sine ytelsesordninger. I Nederland overlever ytelsesordningene, men risikoen fordeles nå mer jevnt mellom arbeidsgivere, yrkesaktive og pensjonister.

Uførepensjonsutvalget

fredag, 20 april 2007
 • Utvalget som har arbeidet med å utrede en ny uførepensjonsordning siden 2005, fremlegger i følge Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sin rapport i uke 19. Deretter skal rapporten på høring med 3 måneders frist. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget med vurderinger og forslag til hvordan uføreordningen bør tilpasses pensjonsreformen. Ambisjonen er at forslaget skal fremmes Stortinget i løpet av året.

Uførepensjon

torsdag, 19 april 2007

Pensjonsforum-seminarer

mandag, 16 april 2007

Dokumenter og vedtak

mandag, 16 april 2007

Nyheter

fredag, 13 april 2007

Offentlige institusjoner

fredag, 13 april 2007

Fafo, Econ og Frischsenteret inviterer nå til det første møte i Pensjonsforum

fredag, 13 april 2007
 • Dagsorden

  1. Erfaringer fra Sverige – Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/ Joakim Palme, VD Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet
  2. Diskusjon av de svenske erfaringene og relevansen for den norske debatten
  3. Pensjonsdebatten i Norge – kort status og diskusjon av Pensjonsforumet – drift, arbeidsform, møteprogram og budsjett
  Presentasjon av forslag og diskusjon

Pensjon i Europa

søndag, 01 april 2007
 • En rekke internasjonale institusjoner, organisasjoner og forskningsmiljøer produserer interessante artikler, rapporter og notater om ulike pensjonstemaer. Nedenfor finner du lenker til noen av disse. I høyremenyen kan man velge land for å få nærmere informasjon om pensjonsystemene i ulike europeiske land, inkludert linker til sentrale aktører og institusjoner i landene.

Pensjon i Norge

torsdag, 01 mars 2007
 • På denne siden vil du finne oversikt og informasjon om det norske pensjonssystemet. Her vil du finne enkle beskrivelser av de viktigste ordningene i det norske pensjonssystemet samt lenker til sentrale dokumenter og lovtekster. Siden undergår for tiden omleggings- og vedlikeholdsarbeid. En del av informasjonen som ligger her nå er ennå ikke kvalitetssikret.

Pensjon i media - arkiv 2008

fredag, 02 februar 2007
 • Her har vi samlet nyheter og klipp fra media om pensjon i 2008. Pensjonsforum er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

Pensjon i media - arkiv 2009

torsdag, 01 februar 2007
 • Under denne overskriften finner du utvalgte nyheter, kommentarer og meninger om pensjon fra ulike media i 2009. Lenkene leder ut fra pensjonsforums nettsted. Pensjonsforum er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder.