Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)

2014 (139)

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

mandag, 09 januar 2017
 • En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra rapporten, og det blir kommentarer fra sentrale aktører.

The Power of Social Pensions

The Power of Social Pensions

fredag, 06 januar 2017
 • This paper examines the impacts of social pension provision among people of different ages. Utilizing the county-by-county rollout of the New Rural Pension Scheme in rural China, we find that, among the age-eligible people, the scheme provision leads to higher household income (18 percent) and food expenditure (10 percent), lower labor supply (6 percent), and better health (11-14 percent).

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

torsdag, 05 januar 2017
 • Responsen på utredningen om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon»

  I lønnsforhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet lovet statsministeren å «utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.» I desember la en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet fram utredningen.

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

onsdag, 04 januar 2017
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 på Hotel Bristol. Et viktig tema er egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Påmelding og nærmere informasjon hos Forsikringsforeningen.

Do workplace interventions reduce disability rates?

Do workplace interventions reduce disability rates?

tirsdag, 03 januar 2017
 • Increasing life expectancy and decreasing fertility have led to a shift in the workforce age structure towards older age groups. Deteriorating health and reduced work capacity are among the challenges to retaining older workers in the labour force.In this article, Tove Midtsundstad and Roy A. Nielsen examine whether workplace interventions to facilitate work among employees with health problems or reduced work capacity affect disability rates among employees aged 50 years and older.

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

mandag, 02 januar 2017
 • Rapporten presenterer Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo sin analyse av mobilitet blant seniorer. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å hevde at mobilitetsnivået er for lavt er eller at det er nødvendig med særskilte tiltak. Mange faktorer har betydning for mobilitetsnivået.

Riktig god jul og et godt nytt år!

Riktig god jul og et godt nytt år!

onsdag, 21 desember 2016
 • Pensjonsforum ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å invitere til nye møter med de meste aktuelle problemstillinger på pensjon også 2017!

Forsikringskonferansen 2017

Forsikringskonferansen 2017

onsdag, 21 desember 2016
 • Den norske Forsikringsforening inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 fra kl. 09.00 – ca. kl. 15.30. Konferansen arrangeres på Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, Oslo. Dette er en konferanse du ikke bør gå glipp av. Forsikringskonferansen 2016 samlet i underkant av 200 deltakere, og vi tror på minst like stor oppslutning denne gangen. Til årets konferanse har vi samlet mange gode foredragsholdere.

Presentasjoner fra pensjonskonferansen

Presentasjoner fra pensjonskonferansen

mandag, 19 desember 2016
 • Her er presentasjonene fra pensjonskonferansen som Finans Norge og Handelshøyskolen BI arrangerte 8. desember. Det var 160 deltakere på konferansen.

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

søndag, 18 desember 2016
 • Våren 2016 ble Jon Hippe fra Fafo og undertegnede presentert for en for meg ny problemstilling. Hva er de økonomiske effekten av å stille høyere kapitalkrav til norske pensjonskasser, i tråd med Solvens II? Oppdragsgiver var Pensjonskasseforeningen, på vegne av en rekke interesserte aktører.

   

Ut av språktåka

Ut av språktåka

søndag, 18 desember 2016
 • Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne.

Pensjonsforum 16. desember: Særordninger for eldre i arbeidslivet

onsdag, 30 november 2016 Presentasjon av aldersgrenseutvalgets rapport
 • På seminaret presenteres Aldersgrenseutvalgets ferske rapport om lovbestemte særordninger for eldre, som legges fram 1.desember, samt nyere forskning om holdninger til og effekter av ulike særordninger og -tiltak.