Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2017 (40)

2016 (144)

2015 (182)

2014 (139)

Pensjonsforum 16. desember: Særordninger for eldre i arbeidslivet

onsdag, 30 november 2016 Presentasjon av aldersgrenseutvalgets rapport
 • På seminaret presenteres Aldersgrenseutvalgets ferske rapport om lovbestemte særordninger for eldre, som legges fram 1.desember, samt nyere forskning om holdninger til og effekter av ulike særordninger og -tiltak.

Pensjonskonferanse - Finans Norge og Handelshøyskolen BI

Pensjonskonferanse - Finans Norge og Handelshøyskolen BI

mandag, 21 november 2016
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 8. desember. Konferansen gjennomføres på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Tema er digitalisering innen livsforsikring og pensjon og utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor.

Will we repay our debts before retirement? Or did we already, but nobody noticed?

Will we repay our debts before retirement? Or did we already, but nobody noticed?

torsdag, 17 november 2016
 • This paper uses a micro-simulation model to analyze the future housing debt position of specific groups of Dutch mortgage owners, such as starters and the self-employed, around the time of their future retirement. Our analysis shows that most household debt is in interest-only (IO) loans, which cease being fiscally deductible 30 years after origination— in most cases around the time of the mortgagor’s retirement.

Comparing contributions in nine EU countries

Comparing contributions in nine EU countries

torsdag, 17 november 2016
 • Relative to GDP, the pension contribution level is the highest in Denmark and the lowest in Sweden. Finland stands out with high employer contributions and lower-than-average employee’s contributions. This is evident from the Finnish Centre for Pensions’ comparison.

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser

onsdag, 16 november 2016
 • På oppdrag av Pensjonskasseforeningen med flere har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Lillevold & Partners, Thore Johnsen (NHH) og Jon M. Hippe (Fafo) (bildet) gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav for pensjonskasser kan få for kapitalforvaltning og pensjonsrettigheter. De ser også på de samfunnsøkonomiske virkningene.

Robustness for asset-liability management of pension funds

Robustness for asset-liability management of pension funds

tirsdag, 15 november 2016
 • We survey the literature on robust dynamic asset allocation with an emphasis on the asset-liability management of pension funds. After demonstrating the difference between risk and uncertainty, we introduce two levels of uncertainty: parameter uncertainty and model uncertainty.

Positivt med Silver-løsning

Positivt med Silver-løsning

tirsdag, 15 november 2016
 • Det er positivt at Silver har presentert en løsning som innebærer at selskapet ikke må nedskrive kundenes pensjonsrettigheter. Løsningen ser ut til å ivareta kundenes interesser på en god måte. Slik vi vurderer det er dette en konstruktiv og kreativ løsning innenfor de rammer Silver har.

Finanskonferansen 2016 - årets tema: Risikostyring

Finanskonferansen 2016 - årets tema: Risikostyring

tirsdag, 08 november 2016
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til årets Finanskonferanse på BI - campus Oslo. Årets tema er risikostyring. Risiko i et operasjonelt og finansielt perspektiv er viet en sentral plass i denne første gjennomføringen av Finanskonferansen. Kunnskap om styring av risiko og korrekt beregning av risikoprofil er en sentral del av enhver forretningsstrategi innen bank og forsikring, og kan utgjøre et stort konkurransefortrinn hvis den blir korrekt håndtert.

SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

onsdag, 26 oktober 2016
 • Hovedtema for årets forskningskonferanse er mobilitet blant 50+ i det norske arbeidsmarkedet. OECD påpekte i sin landrapport om Norge i 2013 at mobiliteten blant norske seniorer er for lav, og anbefalte å utvikle strategier som kan gi økt mobilitet for denne aldersgruppen.

Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

mandag, 24 oktober 2016
 • Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte 26. oktober om fripoliseutfordringer og et nytt lovforslag om offentlig administrasjon av forsikringsselskap. I medlemsmøtet vil vi få en gjennomgang av lovforslaget, og vi vil få høre finansnæringens og Forbrukerrådets syn. I tillegg vil vi få høre om hva som egentlig er problemet med fripoliser og hvordan nye kapitalkrav har forverret situasjonen for selskapene.

Does Public Pension Funding Affect Where People Move?

Does Public Pension Funding Affect Where People Move?

mandag, 24 oktober 2016
 • Past research has found that individuals are more likely to move to places with the best “bundle” of amenities and opportunities.1 Influential factors may include house prices and jobs, as well as government finances, such as taxes and debt. More recently, unfunded pension liabilities have raised concerns about jurisdictions’ ability to manage their finances, as an increasing portion of today’s taxes must be used to cover past shortfalls and future taxes may end up being higher as well.

Endret bruk av AFP

Endret bruk av AFP

fredag, 21 oktober 2016
 • Etter omleggingen av AFP-ordningen i privat sektor, har antall mottakere økt betydelig, samtidig som langt færre slutter i arbeid når de starter uttak av AFP.