Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

12 mars 2018
 • Fredrik Haugen


  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…
Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

12 mars 2018
 • Alexandra Plahte

  Hva skjer når grunnmuren i pensjonssystemet endres?

Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?
Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

12 mars 2018
 • Sissel Rødevand

  Det er om lag 1,3 millioner mennesker med innskuddspensjon i Norge. Når noen slutter hos en bedrift med innskuddspensjon lages det et «pensjonskapitalbevis».

Ny pensjonsordning for offentlig sektor
Ny pensjonsordning for offentlig sektor

07 mars 2018
 • LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Pensjonsforum 9. mars: Hva må du vite om ny offentlig tjenestepensjon?

05 mars 2018
 • 3. mars ble det inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjon. På mange måter sluttfører avtalen pensjonsreformen, og er historisk.

Pensjonskassekonferansen 2018
Pensjonskassekonferansen 2018

05 mars 2018
 • Årets Pensjonskassekonferanse avholdes på Scandic Park Sandefjord 17.-18. april.

Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement
Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement

05 mars 2018
 • This new edited volume on occupational welfare in Europe is based on research projects coordinated by the European Social Observatory (OSE).

Reforming the public/private pension mix: industrial relations, trade unions and occupational pensions
Reforming the public/private pension mix: industrial relations, trade unions and occupational pensions

28 februar 2018
 • Anne Skevik Grødem, Anniken Hagelund og Jon M. Hippe har sammen med Christine Trampusch vært redaktører for et nummer av Transfer: European Review of Labour and Research.

Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states
Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states

28 februar 2018
 • Tidsskriftet Social Policy & Administration har publisert et spesialnummer med tittelen: Occupational welfare – still divisive in welfare states

Partial retirement: effects on employment and implications for government budgets
Partial retirement: effects on employment and implications for government budgets

28 februar 2018
 • The demographic change is posing many challenges for government budgets. In the face of a shrinking work force, keeping the number of workers and thus pension contributors at the highest possible level is a key economic policy goal.