Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Do People Work Longer When They Live Longer?
Do People Work Longer When They Live Longer?

14 januar 2021
 • This paper examines the relationship between life expectancy and labor force participation at older ages. It uses information on life expectancy from the U.S. Small-Area Life Expectancy Estimates Project and information on labor force participation from the five-year American Community Survey.

How have other countries dealt with small, deferred member pension pots?
How have other countries dealt with small, deferred member pension pots?

13 januar 2021
 • The Pensions Policy Institute (PPI) has published 'How have other countries dealt with small, deferred member pension pots?'. The PPI was commissioned by the Master Trust Expert Panel, convened by the Department for Work and Pensions (DWP), to conduct an international study, exploring whether other countries have had similar challenges related to multiple pension accounts, and how these have been dealt with.’

Velkommen til Forsikringskonferansen 2021
Velkommen til Forsikringskonferansen 2021

07 januar 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 26. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.30. Konferansen gjennomføres digitalt.
  Du får høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Riktig god jul og et godt nytt år!
Riktig god jul og et godt nytt år!

22 desember 2020
 • Pensjonsforum ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi har sendt ut informasjon om de første møtene i Pensjonsforum 2021, og gleder oss til å komme i gang igjen i det nye året!

Velkommen til Pensjonsforum våren 2021
Velkommen til Pensjonsforum våren 2021

21 desember 2020
 • Etter en litt lengre koronapause starter Pensjonsforum opp igjen for fullt i januar 2021. Hver måned fram til sommeren vil vi arrangere en times webinar mellom 9.00 og 10.00. Som vanlig presenteres nye tall om pensjon, uttak og avgang, ferske forskningsfunn, og aktuelle saker fra pensjonsområdet.

Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag
Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

10 desember 2020
 • Finansdepartementet har mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon
Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

10 desember 2020
 • Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

OECD Pensions Outlook 2020
OECD Pensions Outlook 2020

07 desember 2020
 • The 2020 edition of the OECD Pensions Outlook examines a series of policy options to help governments improve the sustainability and resilience of pension systems.

Work Less but Stay Longer: Mature Worker Response to a Flexibility Reform
Work Less but Stay Longer: Mature Worker Response to a Flexibility Reform

01 desember 2020
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel.

  Reducing the eligibility age for pension benefits is considered by many as a policy that will discourage labor supply by mature workers. This paper analyzes a recent Norwegian pension reform which effectively lowered the eligibility age of retirement from 67 to 62 for a group of workers.

The Effects of Nudging on Pension Savings Decisions
The Effects of Nudging on Pension Savings Decisions

30 november 2020
 • Choice is a vital element in the design of a pension system. This study shows that there is considerable appetite for having options in the accumulation phase.