Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

How Skill Requirements Affect the Likelihood of Recruitment of Older Workers in Poland: The Indirect Role of Age Stereotypes

How Skill Requirements Affect the Likelihood of Recruitment of Older Workers in Poland: The Indirect Role of Age Stereotypes

mandag, 18 november 2019
 • Work, Employment & society (Open access)

  This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in existing studies, we shift emphasis from a direct consideration of stereotypes, focusing instead on skill requirements during recruitment.

Pensjonskonferansen 4. desember 2019

tirsdag, 05 november 2019
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Vi tar også opp offentlig-privat samarbeid om digitalisering på pensjonsområdet. Finansminister Siv Jensen er konferansens hovedtaler.

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

onsdag, 16 oktober 2019
 • Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

mandag, 14 oktober 2019
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

  Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

mandag, 14 oktober 2019
 • Notat som drøfter en mulig justering av pensjonsreformen, skrevet av Axel West Pedersen.

Health, longevity and retirement reform

Health, longevity and retirement reform

mandag, 14 oktober 2019
 • Trond Christian Vigtel presenterte foredraget "Heving av nedre aldersgrense - effekter på offentlige utgifter" på Pensjonsforum 11. oktober. Foredraget er basert på artikkelen "Health, longevity and retirement reform" publisert i tidsskriftet Journal of Economic Dynamics and Control.

Heving av aldersgrensen for stillingsvern. Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

Heving av aldersgrensen for stillingsvern. Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

mandag, 14 oktober 2019
 • Fafo-rapport skrevet av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen.

  I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

onsdag, 02 oktober 2019
 • Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet.

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

onsdag, 18 september 2019
 • Pensjonsforum inviterer til seminar hvor vi presenterer to nye PensjonsLAB-rapporter og en Frisch-artikkel om henholdsvis aldersgrensen for stillingsvern og aldersgrensene i pensjonssystemet. I tillegg får vi vite mer om Sysselsettingsutvalgets begrunnelse for å ha en 70 års aldersgrense for alle og Senter for seniorpolitikks syn på aldersgrensene.

Stanna eller gå?

Stanna eller gå?

onsdag, 18 september 2019
 • Ny rapport fra Delegationen för senior arbetskraft, et utvalg opprettet av den svenske regjeringen i 2018 for «främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens».

  Rapporten er skrevet av Kerstin Nilsson som blant annet er professor i folkehelse og som har forsket på området i lang tid.