Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

onsdag, 24 oktober 2018
 • This study approaches retirement as trajectories from work to old-age pension. Using detailed longitudinal register data from the Netherlands and Finland, it analyses sequences of income and labour market statuses in late careers.

Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox

Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox

onsdag, 24 oktober 2018
 • This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects.

Effect of a rising pension age on disability levels

Effect of a rising pension age on disability levels

onsdag, 24 oktober 2018
 • Disability levels rise with age. Yet, the effect of a rising pension age on disability levels can be substantially mitigated by improvements in health. The rise of the statutory pension age in the Netherlands is by design linked to the rise in life expectancy.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

mandag, 15 oktober 2018
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 15. november i Næringslivets Hus i Oslo. Det vil bli en heldagskonferanse med et spennende faglig program. Etter at den faglige delen er avsluttet, ønsker vi som på tidligere konferanser, å videreføre den gode stemningen og de spennende diskusjonene over en bedre middag.

Pensjonskonferanse 23 november: Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

Pensjonskonferanse 23 november: Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

onsdag, 10 oktober 2018
 • Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för män och kvinnor leder till ett inkomstgap mellan könen under förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensionssystem som bygger på den egna förvärvsinkomsten, fortplantar sig denna ojämställdhet från yrkeslivet in i pensionärslivet med ojämställda pensioner som följd.

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

mandag, 08 oktober 2018
 • Gry Nergard

  For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd?

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

mandag, 08 oktober 2018
 • Beathe Fahre

  Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange. Hva er årsaken til denne lave interessen?

Unemployment still a major risk for elderly workforce

Unemployment still a major risk for elderly workforce

torsdag, 27 september 2018
 • Although more than half of the Finnish and Dutch population who work in their mid-fifties manage to reach their retirement age, there are many trajectories out of the labour market. Reforms in the 2000s have contributed to longer working lives in both countries, but elderly women and low-educated workers continue to run a greater risk of unemployment and inactivity.

Pensjonsforum 28. september 2018: Kan fripoliseproblemet løses?

mandag, 27 august 2018
 • I september kommer arbeidsgruppens rapport om fripoliser. Rapporten er kalt Garanterte pensjonsprodukter. Rapporten er imøtesett med stor interesse. Vil det komme forslag om større endringer på fripoliseområdet?

  Arbeidet er utført av Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det har også vært en omfattende referansegruppe der blant annet organisasjonene i arbeidslivet og finansnæringen har vært representert.

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

mandag, 27 august 2018
 • I august 2016 lanserte Finans Norge sitt språkløfte på pensjonsområdet. Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin framtid. Hvordan ser det ut nå, to år etter lanseringen?