Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

onsdag, 26 juni 2019
 • In this report, we review the intentions to retire or continue working among the Finnish self-employed persons.

   We also look at the reasons why they stop or continue working.

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

fredag, 21 juni 2019
 • A relatively new phenomenon in the Netherlands, as well as in other Western countries, is the emergence of a workforce of retirees. Retirement no longer necessarily means an abrupt and permanent withdrawal from the job market.

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

fredag, 21 juni 2019
 • We analyze experiences of members in a DC pension scheme from Sweden, one of the first countries that launched choice-based funded individual pension accounts.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

fredag, 21 juni 2019
 • Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. Det er en økning på 7,5 prosent sammenlignet med 2017.

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

onsdag, 29 mai 2019
 • Senter for seniorpolitikk har gått igjennom 16 ulike forskningsrapporter, analyser og utredninger som alle omhandler hva som skal til for at flere vil jobbe lenger. Konklusjonen er at det er flere faktorer i samspill som påvirker arbeids- og pensjoneringsadferden vår.

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

tirsdag, 21 mai 2019
 • – Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

  For hvert år norske arbeidstakere jobber lenger, vil det bli utført nesten 70 000 flere årsverk.

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

tirsdag, 21 mai 2019
 • This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in extant studies, we shift emphasis from stereotypes to job requirements during recruitment.

Etter pensjons-reformen – politiske veivalg

Etter pensjons-reformen – politiske veivalg

torsdag, 16 mai 2019
 • Notat skrevet av Jon M. Hippe og Axel West Pedersen.

  I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet.

Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements?

Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements?

tirsdag, 14 mai 2019
 • Artikkel av Tove Midtsundstad skrevet som en del av EVAPEN-prosjektet Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes.

  The National Insurance Scheme (NIS) remains the cornerstone of the Norwegian pension system. The introduction of a mandatory occupational pension in 2006, and the restructuring of the contractual pension (AFP) in 2008, have, however, significantly increased the importance of labor market based pensions.

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

tirsdag, 14 mai 2019
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel.

  This paper studies the effect on the labor supply decisions of senior workers of reducing the eligibility age of retirement combined with actuarial neutrality, based on one particular group of private sector workers. In the 2011 Norwegian pension reform they had a fixed pension access age of 67 replaced by a flexible access age from 62 with constant present value of benefits.