Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

OECD Pensions Outlook 2020
OECD Pensions Outlook 2020

07 desember 2020
 • The 2020 edition of the OECD Pensions Outlook examines a series of policy options to help governments improve the sustainability and resilience of pension systems.

Work Less but Stay Longer: Mature Worker Response to a Flexibility Reform
Work Less but Stay Longer: Mature Worker Response to a Flexibility Reform

01 desember 2020
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel.

  Reducing the eligibility age for pension benefits is considered by many as a policy that will discourage labor supply by mature workers. This paper analyzes a recent Norwegian pension reform which effectively lowered the eligibility age of retirement from 67 to 62 for a group of workers.

The Effects of Nudging on Pension Savings Decisions
The Effects of Nudging on Pension Savings Decisions

30 november 2020
 • Choice is a vital element in the design of a pension system. This study shows that there is considerable appetite for having options in the accumulation phase.

Pension Indicators 2020
Pension Indicators 2020

30 november 2020
 • This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated costs of the future development.

Ønsket pensjoneringsalder synker
Ønsket pensjoneringsalder synker

04 november 2020
 • Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Det viser årets Norsk seniorpolitisk barometer.

Pensjonskonferansen 2020
Pensjonskonferansen 2020

04 november 2020
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 3. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft.

Nye samordnings-regler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?
Nye samordnings-regler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?

30 oktober 2020
 • Dette notatet, utarbeidet av Actecan og Axel West Pedersen ved OsloMet i fellesskap, tar for seg reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd for ansatte som jobber ut over ut over 67 år som trådte i kraft i 2011, herunder om de taper på å jobbe lenge.

Pension reform extends working lives
Pension reform extends working lives

30 oktober 2020
 • The majority of older workers defer retirement and continue working in pace with the rising retirement age. Last year, around 45,000 Finnish citizens retired on an old-age pension.

Do financial incentives stimulate partially disabled persons to return to work?
Do financial incentives stimulate partially disabled persons to return to work?

30 oktober 2020
 • The number of people receiving disability benefits in the Netherlands is increasing. The disability scheme for partially disabled workers (WGA) uses financial incentives to increase labour effort when workers exhaust their first stage benefit in the two-staged disability scheme. Do these financial incentives induce work resumption?

To what extent can partial retirement ensure retirement income adequacy?
To what extent can partial retirement ensure retirement income adequacy?

30 oktober 2020
 • Partial retirement before the state pension age allows people to reduce workload and maintain an adequate pension income at the same time. After a career of full-time work, those who retire part-time instead of full-time are much more likely to attain an income replacement of 70% during partial retirement, and subsequently a higher income replacement during full retirement.