Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Will future pensioners work for longer and retire on less?

Will future pensioners work for longer and retire on less?

onsdag, 31 juli 2019
 • This short publication compares income replacement rates provided by pension systems across generations for all OECD countries. While Pensions at a Glance, one of OECD's flagship pension publications, routinely computes future replacement rates based on current legislation, it the first time such an exercise is undertaken from generations who retired about 15 years ago up to generations entering the labour market now.

Working Beyond Retirement Age: What Do Employers, Employees, and Independent Contractors Think?

Working Beyond Retirement Age: What Do Employers, Employees, and Independent Contractors Think?

onsdag, 26 juni 2019
 • The impact of raising the state retirement age is felt by employers, older employees and self-employed people in the Netherlands. The first two groups are mainly concerned.

Mortality by socio-economic class and its impact on the retirement schemes: How to render the systems fairer?

Mortality by socio-economic class and its impact on the retirement schemes: How to render the systems fairer?

onsdag, 26 juni 2019
 • Many OECD countries have addressed the issue of increased longevity by mainly increasing the retirement age. However, this kind of reforms may lead to substantial transfers from those with shorter lifespans to those that will live longer than the average, as they do not necessarily take into account the socio-economic differences in mortality.

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

onsdag, 26 juni 2019
 • In this report, we review the intentions to retire or continue working among the Finnish self-employed persons.

   We also look at the reasons why they stop or continue working.

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

fredag, 21 juni 2019
 • A relatively new phenomenon in the Netherlands, as well as in other Western countries, is the emergence of a workforce of retirees. Retirement no longer necessarily means an abrupt and permanent withdrawal from the job market.

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

fredag, 21 juni 2019
 • We analyze experiences of members in a DC pension scheme from Sweden, one of the first countries that launched choice-based funded individual pension accounts.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

fredag, 21 juni 2019
 • Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. Det er en økning på 7,5 prosent sammenlignet med 2017.

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

onsdag, 29 mai 2019
 • Senter for seniorpolitikk har gått igjennom 16 ulike forskningsrapporter, analyser og utredninger som alle omhandler hva som skal til for at flere vil jobbe lenger. Konklusjonen er at det er flere faktorer i samspill som påvirker arbeids- og pensjoneringsadferden vår.

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

tirsdag, 21 mai 2019
 • – Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

  For hvert år norske arbeidstakere jobber lenger, vil det bli utført nesten 70 000 flere årsverk.

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

How Skill Requirements Affect the Recruitment Likelihood of Older Workers: The Indirect Role of Age Stereotypes

tirsdag, 21 mai 2019
 • This article analyses the role of age stereotypes in the employability of older people. Unlike in extant studies, we shift emphasis from stereotypes to job requirements during recruitment.