Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Etter pensjons-reformen – politiske veivalg

Etter pensjons-reformen – politiske veivalg

torsdag, 16 mai 2019
 • Notat skrevet av Jon M. Hippe og Axel West Pedersen.

  I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet.

Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements?

Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements?

tirsdag, 14 mai 2019
 • Artikkel av Tove Midtsundstad skrevet som en del av EVAPEN-prosjektet Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes.

  The National Insurance Scheme (NIS) remains the cornerstone of the Norwegian pension system. The introduction of a mandatory occupational pension in 2006, and the restructuring of the contractual pension (AFP) in 2008, have, however, significantly increased the importance of labor market based pensions.

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

tirsdag, 14 mai 2019
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel.

  This paper studies the effect on the labor supply decisions of senior workers of reducing the eligibility age of retirement combined with actuarial neutrality, based on one particular group of private sector workers. In the 2011 Norwegian pension reform they had a fixed pension access age of 67 replaced by a flexible access age from 62 with constant present value of benefits.

Pensjonsforum 10. mai 2019: Effekten av nye pensjonsregler

Pensjonsforum 10. mai 2019: Effekten av nye pensjonsregler

torsdag, 11 april 2019
 • Det har gått 8 år siden vi fikk nye pensjonsregler. Til nå har vi kunnet observere atferds-endringer som følge av at pensjon ikke lenger avkortes mot arbeidsinntekt og økt mulighet for fleksibelt uttak av pensjon, mens vi nok må vente noen år til før vi ser virkningene av levealdersjustering og nye opptjeningsregler. I dette seminaret presenteres forskere fra NAV og Frisch den nyeste forskningen om virkningene av endrede regler for avgang.

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

fredag, 22 mars 2019
 • Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg.

Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019

Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019

fredag, 22 mars 2019
 • Pensjonskassekonferansen 2019 avholdes 14. og 15. mai på Scandic Park hotell i Sandefjord.
  Tema for årets konferanse er «Pensjonskasser for fremtiden».

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

fredag, 22 mars 2019
 • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

PensjonsLAB

PensjonsLAB

onsdag, 13 mars 2019
 • PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

torsdag, 14 februar 2019
 • I denne rapporten, skrevet av Ståle Østhus, presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor.

Engagement – including the elderly’s participation in work and working life

Engagement – including the elderly’s participation in work and working life

torsdag, 14 februar 2019
 • This paper, authored by Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen, is part of the topic ‘Engagement – including the elderly’s participation in work and working life’, which is part of the programme ‘Demographic Change, Equality and Wellbeing’, initiated by Joint Programming Initiative ‘More Years – Better Lives’ (JPI MYBL).