Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019

Invitasjon til Pensjonskassekonferansen 2019

fredag, 22 mars 2019
 • Pensjonskassekonferansen 2019 avholdes 14. og 15. mai på Scandic Park hotell i Sandefjord.
  Tema for årets konferanse er «Pensjonskasser for fremtiden».

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

fredag, 22 mars 2019
 • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

PensjonsLAB

PensjonsLAB

onsdag, 13 mars 2019
 • PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

torsdag, 14 februar 2019
 • I denne rapporten, skrevet av Ståle Østhus, presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor.

Engagement – including the elderly’s participation in work and working life

Engagement – including the elderly’s participation in work and working life

torsdag, 14 februar 2019
 • This paper, authored by Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen, is part of the topic ‘Engagement – including the elderly’s participation in work and working life’, which is part of the programme ‘Demographic Change, Equality and Wellbeing’, initiated by Joint Programming Initiative ‘More Years – Better Lives’ (JPI MYBL).

Who opt for a partial old-age pension?

Who opt for a partial old-age pension?

torsdag, 31 januar 2019
 • A study on the factors behind the choice to take early payment of a partial old-age pension.

  This study examines people who have chosen to take early payment of a partial old-age pension. Who among those eligible make this choice?

How Retirement Readiness Varies by Gender and Family Status: A Retirement Savings Shortfall Assessment of Gen Xers

How Retirement Readiness Varies by Gender and Family Status: A Retirement Savings Shortfall Assessment of Gen Xers

torsdag, 31 januar 2019
 • Measuring retirement security — or retirement income adequacy — is an extremely important topic. In recent years, there has been an increasing emphasis on the retirement income adequacy of widows and single women.

Hva vet folk om pensjon?

Hva vet folk om pensjon?

onsdag, 23 januar 2019
 • Fafo-frokost med rapportlansering 31. januar 2019 kl. 08.30-09.45.

  Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør.

The Future of Saving : The Role of Pension System Design in an Aging World

The Future of Saving : The Role of Pension System Design in an Aging World

onsdag, 16 januar 2019
 • This Staff Discussion Note (SDN) explores how demographic changes have affected and will affect public and private sector savings, highlighting the interaction between pension systems, labor markets, and demographic variables.

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

tirsdag, 15 januar 2019
 • Artikkel av Tove Midtsundstad i Søkelys på arbeidslivet.

  Med IA-avtalen og pensjonsreformen har redusert arbeidstid blitt utropt til et universalmiddel, som ikke bare skal redusere sykefraværet, men også holde flere uføre og eldre i arbeid.