Artikler som begynner med å

Åse Natvig

fredag, 11 januar 2019
Åpner for fripolise-utredning

Åpner for fripolise-utredning

torsdag, 04 mai 2017
  • Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene.

Åse Natvig

fredag, 08 mai 2015
  • Finansforetaksloven - Nye kapitalkrav for livsforsikringsselskaper
  • Last ned foredrag
Å havne utenfor arbeidslivet – arbeidsrelaterte risikofaktorer for uførhet

Å havne utenfor arbeidslivet – arbeidsrelaterte risikofaktorer for uførhet

mandag, 23 juni 2014
  • I Norge er nær ti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder uføretrygdet. Arbeidsuførhet varierer betydelig mellom yrkesgrupper, og vi trenger mer kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsfaktorer som bidrar til dette.

Åse Natvig

fredag, 22 november 2013