Artikler som begynner med ø

Økt yrkesaktivitet etter fylte 50

Økt yrkesaktivitet etter fylte 50

tirsdag, 14 juni 2016
 •  

  Aldri har yrkesaktiviteten for de over 50 år vært høyere enn nå. Målet i IA-avtalen var å øke forventa yrkesaktivitet ved 50 år med 12 måneder fra 2009 til 2018. Økningen hittil er akkurat stor nok til at målet ligger an til å nås.

Økte pensjonsutgifter til 2020

Økte pensjonsutgifter til 2020

fredag, 20 februar 2015
 • Pensjonsreformen gir økte utgifter til 2020, deretter blir utgiftene lavere enn under gamle regler. Rundt 2027 er summen av de reduserte utgiftene større enn de samlede utgiftsøkningene til 2020.

Økt kunnskap gir liten effekt på folks pensjoneringsplaner

torsdag, 23 januar 2014
 • Forskere har undersøkt hvilken effekt NAVs nye informasjonsbrosjyre om pensjonsreformen har på folks pensjoneringsplaner. De finner at brosjyren fører til økt innsikt, men at den økte kunnskapen ikke synes å ha noen effekt på folks pensjoneringsplaner.

Økonomiske utsikter og pensjonsfond

fredag, 16 september 2011
 • Denne gangen kommer professor Steinar Strøm for å snakke om utsikter for norsk og internasjonal økonomi og renteforventninger. De langsiktige renteforventningene vil være av betydningen for individer/husholdninger som har avkastningsbaserte pensjonssparing og for livselskaper som skal levere garanterte renteforpliktelser. Investeringsdirektør Fredrik Ottesen i Storebrand og partner i Pensjon og Finans AS Caspar Holter følger opp med innlegg/kommentarer om pensjonsfond og avkastningsbaserte pensjonssparing.

  Påmelding innen 20.09 til

  Tid: Fredag 23. september- 0900 – ca. 11.30

  Sted: Fafo, auditoriet i Borggata 2b

Østerrike

fredag, 04 mai 2007
 • Nedenfor gis en beskrivelse av hovedelementene i Østerrikes pensjonssystem.