Artikler som begynner med E

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

18 oktober 2021
 • Forskningskonferansen 2021 - Senter for seniorpolitikk

  29. oktober kommer Norsk seniorpolitisk barometer med årets tall for hvordan det står til i arbeidslivet. I år er det lederne som svarer om sine erfaringer og holdninger. I tillegg presenteres ferske forskningsresultater om hvordan norske virksomheter håndterer seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak som vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring.

Erik Hernæs

fredag, 08 oktober 2021

Eystein Gjelsvik og Kristin Diserud Mildal

fredag, 28 mai 2021

Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers
Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers

06 mai 2021
 • This study investigates how policies shape retirement and labour market participation of older workers and thus help extending working lives. It employs a time‐series–cross‐section analysis of the effects of macro‐level institutional pull, push and retention factors on effective retirement age and employment rate of older workers in 15 OECD countries from 1992 to 2010.

Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen
Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen

11 mars 2021
 • Finansportalen (www.finansportalen.no) ble lansert i 2008 og er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Finansportalen skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon
Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

10 desember 2020
 • Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

Employer Perceptions of Older Workers – Surveys from 2019 and 2006
Employer Perceptions of Older Workers – Surveys from 2019 and 2006

04 juni 2020
 • Many older Americans need to work longer in order to achieve a secure retirement. The question is whether employers will hire and retain them. This paper reports on a 2019 survey of employer perceptions of the productivity, costs, and net value of their older workers relative to their younger ones. This survey replicates a similar 2006 effort, so it also allows a comparison of employer perceptions over a period when technology has evolved and the older workforce has grown.

Elin Holvorsen

fredag, 17 januar 2020

Elisabeth Løyland Omholt

fredag, 08 november 2019

Erik Falk

fredag, 30 august 2019

Etter pensjons-reformen – politiske veivalg
Etter pensjons-reformen – politiske veivalg

16 mai 2019
 • Notat skrevet av Jon M. Hippe og Axel West Pedersen.

  I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet.

Engagement – including the elderly’s participation in work and working life
Engagement – including the elderly’s participation in work and working life

14 februar 2019
 • This paper, authored by Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen, is part of the topic ‘Engagement – including the elderly’s participation in work and working life’, which is part of the programme ‘Demographic Change, Equality and Wellbeing’, initiated by Joint Programming Initiative ‘More Years – Better Lives’ (JPI MYBL).