Kategorier som begynner med F
Artikler som begynner med F

Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

mandag, 12 mars 2018
 • Sissel Rødevand

  Det er om lag 1,3 millioner mennesker med innskuddspensjon i Norge. Når noen slutter hos en bedrift med innskuddspensjon lages det et «pensjonskapitalbevis».

Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland

Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland

fredag, 13 oktober 2017
 • This report reviews the change in retirement behaviour in Sweden, Norway and Finland after recent old-age pension reforms and, particularly, how flexible retirement together with the establishment of early old-age pensions has affected pension take-up and at what age do people draw their pensions.

Financial literacy and retirement planning in Canada

Financial literacy and retirement planning in Canada

onsdag, 13 september 2017
 • In this paper, we draw on internationally comparable survey evidence on financial literacy and retirement planning in Canada to investigate how financially literate Canadians are and how financial literacy is linked to retirement planning. We find that 42% of respondents are able to correctly answer three simple questions measuring knowledge of interest compounding, inflation, and risk diversification.

Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

tirsdag, 30 mai 2017
 • Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

mandag, 09 januar 2017
 • En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra rapporten, og det blir kommentarer fra sentrale aktører.

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

onsdag, 04 januar 2017
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 på Hotel Bristol. Et viktig tema er egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Påmelding og nærmere informasjon hos Forsikringsforeningen.

Forsikringskonferansen 2017

Forsikringskonferansen 2017

onsdag, 21 desember 2016
 • Den norske Forsikringsforening inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 fra kl. 09.00 – ca. kl. 15.30. Konferansen arrangeres på Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, Oslo. Dette er en konferanse du ikke bør gå glipp av. Forsikringskonferansen 2016 samlet i underkant av 200 deltakere, og vi tror på minst like stor oppslutning denne gangen. Til årets konferanse har vi samlet mange gode foredragsholdere.

Finanskonferansen 2016 - årets tema: Risikostyring

Finanskonferansen 2016 - årets tema: Risikostyring

tirsdag, 08 november 2016
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til årets Finanskonferanse på BI - campus Oslo. Årets tema er risikostyring. Risiko i et operasjonelt og finansielt perspektiv er viet en sentral plass i denne første gjennomføringen av Finanskonferansen. Kunnskap om styring av risiko og korrekt beregning av risikoprofil er en sentral del av enhver forretningsstrategi innen bank og forsikring, og kan utgjøre et stort konkurransefortrinn hvis den blir korrekt håndtert.

Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

Fripoliseutfordringer og nye regler om offentlig administrasjon

mandag, 24 oktober 2016
 • Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte 26. oktober om fripoliseutfordringer og et nytt lovforslag om offentlig administrasjon av forsikringsselskap. I medlemsmøtet vil vi få en gjennomgang av lovforslaget, og vi vil få høre finansnæringens og Forbrukerrådets syn. I tillegg vil vi få høre om hva som egentlig er problemet med fripoliser og hvordan nye kapitalkrav har forverret situasjonen for selskapene.

Finans Norge: Like dårlig for pensjonssparing

Finans Norge: Like dårlig for pensjonssparing

torsdag, 06 oktober 2016
 • STATSBUDSJETTET: Budsjettet inneholder ingen forbedringer når det gjelder privat pensjonssparing, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen fra 2013.

Fredag 23. september, kl. 08.30-09.45 Fafo-frokost med rapportlansering: Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Fredag 23. september, kl. 08.30-09.45 Fafo-frokost med rapportlansering: Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

tirsdag, 20 september 2016
 • Uføreformen ble innført den 1. januar 2015. Hensikten var blant annet å gjøre det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid. Men en ny Fafo-rapport viser at endringene ikke påvirket yrkesaktiviteten blant de uføre det første halve året med nytt regelverk.

Fripoliser utgjør nå 269 milliarder kroner

Fripoliser utgjør nå 269 milliarder kroner

torsdag, 15 september 2016
 • Fripolisene utgjør nå om lag 51 prosent av samlede tjenestepensjonspensjons rettigheter fra privat sektor. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.