Artikler som begynner med H

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

fredag, 15 juni 2018
 •  

  Harald Espeli

  Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene.

Hilde Olsen

mandag, 12 februar 2018

Hervé Boulhol

mandag, 12 februar 2018

Høstens seminarer i Pensjonsforum

torsdag, 19 oktober 2017
 • Det har ikke vært avholdt seminar i Pensjonsforum i september og oktober. Dette skyldes at vi var litt for tidlig ute med de temaene vi hadde planlagt (om individuell pensjonskonto og regelendringer). Vi kompenserer for dette ved å ha en tettere hyppighet på seminarene frem mot jul.

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

tirsdag, 02 mai 2017
 • As people age, their reaction times slow, flexibility diminishes, and strength declines. These changes in physical and sensory abilities are easy to spot. Thus, research on retirement timing assumes that people in blue-collar jobs, which often rely on these abilities, will retire relatively early. Conversely, researchers often assume that white-collar workers can retire later. But the cognitive abilities needed for many white-collar jobs, like memory and mental speed, also decline with age. And some white-collar jobs also rely on physical or sensory abilities – for example, oral surgeons must have dexterous fingers, steady hands, and excellent eyesight. These observations raise an obvious question: can all white-collar workers remain productive well into their sixties and, if not, which jobs are most vulnerable to age-related decline?

  To answer these questions, this brief presents a “Susceptibility Index,” which measures how likely the physical and cognitive abilities required by an occupation are to decline during the working years.

   

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

søndag, 18 desember 2016
 • Våren 2016 ble Jon Hippe fra Fafo og undertegnede presentert for en for meg ny problemstilling. Hva er de økonomiske effekten av å stille høyere kapitalkrav til norske pensjonskasser, i tråd med Solvens II? Oppdragsgiver var Pensjonskasseforeningen, på vegne av en rekke interesserte aktører.

   

Hva kreves for å motta uføretrygd?

Hva kreves for å motta uføretrygd?

tirsdag, 27 september 2016
 • Vilkårene for å få innvilget uføretrygd er beskrevet i kapittel 12 i folketrygdloven. I denne artikkelen får du en oppsummering av de fem vilkårene.

Hva skjer med pensjonen når du skifter jobb?

Hva skjer med pensjonen når du skifter jobb?

torsdag, 15 september 2016
 • Om lag 15 prosent av arbeidstakerne bytter jobb hvert år. Jobbskifte kan føre til store og uventede økonomiske konsekvenser for pensjonen. Det er derfor smart å kjenne sine pensjonsrettigheter gjennom hele yrkeskarrieren.

How Work & Marriage Trends Affect Social Security’s Family Benefits

How Work & Marriage Trends Affect Social Security’s Family Benefits

onsdag, 22 juni 2016
 • Social Security aims to provide retirees a basic old-age income after a lifetime of work. Monthly benefits were designed to replace a greater share of the earnings of low-wage workers, who spend a greater share of their income on necessities than high-wage workers. Social Security likewise includes spousal and survivor benefits. These “family benefits” were designed for the standard family unit when the program was created in the 1930s – a married couple in which the husband was the breadwinner and the wife a homemaker.

How Sensitive Are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age?

How Sensitive Are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age?

mandag, 23 mai 2016
 • This paper investigates the causal effects of the announcement of an increase in the statutory pension age on employee retirement expectations. In June 2010, the Dutch government signed a new pension agreement with the employer and employee organizations that entailed an increase in the statutory pension age from 65 currently to 66 in 2020 for all inhabitants born after 1954. Given the expected increase in average life expectancy, it was also decided that in 2025 the pension age would be further increased to 67 for those born after 1959. This new pension agreement received huge media coverage.

Hvor høy avkastning bør det forutsettes i innskudds- pensjon?

Hvor høy avkastning bør det forutsettes i innskudds- pensjon?

mandag, 02 mai 2016
 • Når arbeidsgiver godt hjulpet av en pensjonsrådgiver vil bytte til innskuddspensjon, blir de tilitsvalgte ofte vist regnestykker som legger til grunn for høy avkastning av pensjonskapitalen. Det gir høyere pensjon enn det er grunn til å forvente.

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

mandag, 18 april 2016
 • As people age, their reaction times slow, flexibility diminishes, and strength declines. These changes in physical and sensory abilities are easy to spot. Thus, research on retirement timing assumes that people in blue-collar jobs, which often rely on these abilities, will retire relatively early. Conversely, researchers often assume that white-collar workers can retire later. But the cognitive abilities needed for many white-collar jobs, like memory and mental speed, also decline with age.