Artikler som begynner med O

On Welfare Effects of Increasing Retirement Age

On Welfare Effects of Increasing Retirement Age

onsdag, 22 august 2018
 • We develop an OLG model with realistic assumptions about longevity to analyze the welfare effects of raising the retirement age. We look at a scenario where an economy has a pay-as-you-go defined benefit scheme and compare it to a scenario with defined contribution schemes (funded or notional). We show that, initially, in both types of pension system schemes the majority of welfare effects comes from adjustments in taxes and/or prices.

Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement

Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement

mandag, 05 mars 2018
 • This new edited volume on occupational welfare in Europe is based on research projects coordinated by the European Social Observatory (OSE).

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

mandag, 20 mars 2017
 • Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

  Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Ole Christian Lien

torsdag, 02 mars 2017
 • Hva vet vi om pensjoneringsatferd, uttak og ordningens plass i det samlede pensjonssystemet
 • Last ned foredrag
Oppdatert program: NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

Oppdatert program: NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

mandag, 17 oktober 2016
 • Høstens høydepunkt for alle som jobber med pensjon og forsikring nærmer seg med stormskritt. Årets konferanse byr på et spennende program, og NHO er spesielt glade for at statsråden, LO-lederen og NHO-sjefen møtes til samtale om viktige pensjonsspørsmål. Pensjons- og forsikringskonferansen er en av NHOs mest etablerte konferanser, og arrangeres i år for 52. gang. Konferansen er åpen for alle.

On the Heterogeneity in Longevity among Socioeconomic Groups: Scope, Trends, and Implications for Earnings-Related Pension Schemes

On the Heterogeneity in Longevity among Socioeconomic Groups: Scope, Trends, and Implications for Earnings-Related Pension Schemes

onsdag, 17 august 2016
 • Heterogeneity in longevity between socioeconomic groups is increasingly documented for developed economies and is reviewed in the paper. Heterogeneity in life expectancy disaggregated by main socioeconomic characteristics – such as age, gender, race, health, education, profession, income, and wealth – is sizable and has not declined in recent decades.

Ole Christian Lien

fredag, 15 april 2016
On the Asset Allocation of a Default Pension Fund

On the Asset Allocation of a Default Pension Fund

fredag, 15 januar 2016
 • We characterize the optimal default fund in a defined contribution (DC) pension plan. Using detailed data on individuals and their holdings inside and outside the pension system, we find substantial heterogeneity among default investors in terms of labor income, financial wealth, and stock market participation.

Overcoming Vulnerabilities of Pension Systems

Overcoming Vulnerabilities of Pension Systems

mandag, 24 august 2015
 • Demographic developments are unfavourable for the financing of pension schemes in most OECD countries, implying continued growth in pension expenditure in virtually all OECD countries. This paper examines the vulnerability of pension systems, with an emphasis on financial sustainability and adequacy.

Ole Christian Lien

fredag, 13 februar 2015
 • Pensjonsreformen – har den hatt innvirkning på bruken av helserelaterte ytelser?
 • Last ned foredrag
OECD Pensions Outlook 2014

OECD Pensions Outlook 2014

torsdag, 11 desember 2014
 • Pension systems are facing crucial and far-reaching challenges. The economic crisis led to a reduction in governments’ revenues to finance retirement promises and to a loss of public confidence in private pensions in many countries. At the same time, pension systems also have to deal with the problems posed by population ageing and the current economic environment.

Omverdensanalyse 2014 - Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 - Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

tirsdag, 26 august 2014
 • Samfunnet er i endring og NAV må endre seg i takt med dette. Omverdensanalysen omhandler hvordan endringer i våre omgivelser vil kunne påvirke NAV sine veivalg fremover i et tiårs perspektiv.