Artikler som begynner med S

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

mandag, 27 august 2018
  • I august 2016 lanserte Finans Norge sitt språkløfte på pensjonsområdet. Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin framtid. Hvordan ser det ut nå, to år etter lanseringen?

Steinar Fuglevaag

fredag, 09 mars 2018

Silje Aslaksen

fredag, 09 mars 2018
Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states

Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states

onsdag, 28 februar 2018
  • Tidsskriftet Social Policy & Administration har publisert et spesialnummer med tittelen: Occupational welfare – still divisive in welfare states

Stefan Oscarson

mandag, 12 februar 2018
Stort fremskritt for pensjonssparing

Stort fremskritt for pensjonssparing

onsdag, 13 september 2017
  • Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet.

Silver - hva nå?

Silver - hva nå?

torsdag, 20 april 2017
  • Medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening 26. april 2017 kl. 16.15

    Fripoliseselskapet Silver ble som kjent satt under offentlig administrasjon 17. februar. Det er opprettet et administrasjonsstyre som har overtatt styringen av selskapet, og som har som oppgave å ivareta pensjonskundenes interesser og arbeide for at de kommer best mulig ut i forhold til de midler selskapet råder over. Administrasjonsstyret har bestemt at pensjoner som er under utbetaling fra Silver inntil videre skal reduseres med 50 prosent.

    I medlemsmøtet vil leder for administrasjonsstyret, Sven Iver Steen, orientere om administrasjonsstyrets arbeid og den videre prosessen. Videre vil du få møte journalist Arne Thommesen, som blant annet har skrevet en rekke artikler om Silver i Dine Penger, fagsjef Vidar Pedersen, AON, som vil innlede om «Norsk tilpasning til EU-regelverk – enkelte karakteristikker ved norsk pensjonsbransje i et europeisk perspektiv i lys av Silver saken», og Per Klem, som er kunde i Silver.

Sven Iver Steen

torsdag, 02 mars 2017

Stein Lier Hansen

fredag, 20 januar 2017
SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

onsdag, 26 oktober 2016
  • Hovedtema for årets forskningskonferanse er mobilitet blant 50+ i det norske arbeidsmarkedet. OECD påpekte i sin landrapport om Norge i 2013 at mobiliteten blant norske seniorer er for lav, og anbefalte å utvikle strategier som kan gi økt mobilitet for denne aldersgruppen.

Save more or retire later? Retirement planning heterogeneity and perceptions of savings adequacy and income constraints

Save more or retire later? Retirement planning heterogeneity and perceptions of savings adequacy and income constraints

tirsdag, 11 oktober 2016
  • Many individuals do not contribute sufficiently towards their pension savings to support an income level at their planned retirement age that ensures their desired standard of living. There are two main strategies that they can follow to overcome the resulting gap: they can either increase their savings or plan to retire later.

Steinar Fuglevaag

fredag, 30 september 2016