Artikler som begynner med S

Shades of labor: Motives of older adults to participate in productive activities
Shades of labor: Motives of older adults to participate in productive activities

23 september 2020
 • Productivity of the elderly involves more than just labor participation. Many 55- to 85-year-olds in the Netherlands undertake various paid and unpaid activities, that produce value to others. As age progresses, their motives for staying active also change.

Ståle Østhus

fredag, 17 januar 2020

Steinar Holden

fredag, 11 oktober 2019

Stanna eller gå?
Stanna eller gå?

18 september 2019
 • Ny rapport fra Delegationen för senior arbetskraft, et utvalg opprettet av den svenske regjeringen i 2018 for «främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens».

  Rapporten er skrevet av Kerstin Nilsson som blant annet er professor i folkehelse og som har forsket på området i lang tid.

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet
Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

15 januar 2019
 • Artikkel av Tove Midtsundstad i Søkelys på arbeidslivet.

  Med IA-avtalen og pensjonsreformen har redusert arbeidstid blitt utropt til et universalmiddel, som ikke bare skal redusere sykefraværet, men også holde flere uføre og eldre i arbeid.

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere
Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

15 januar 2019
 • Denne rapporten, av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien og redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering.

Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?
Språkkonferansen 31. august 2018: Hvor langt har vi kommet ut av språktåka?

27 august 2018
 • I august 2016 lanserte Finans Norge sitt språkløfte på pensjonsområdet. Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin framtid. Hvordan ser det ut nå, to år etter lanseringen?

Steinar Fuglevaag

fredag, 09 mars 2018

Silje Aslaksen

fredag, 09 mars 2018

Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states
Special Issue: Occupational welfare – still divisive in welfare states

28 februar 2018
 • Tidsskriftet Social Policy & Administration har publisert et spesialnummer med tittelen: Occupational welfare – still divisive in welfare states

Stefan Oscarson

mandag, 12 februar 2018

Stort fremskritt for pensjonssparing
Stort fremskritt for pensjonssparing

13 september 2017
 • Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet.