Artikler som begynner med U

Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag
Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

10 desember 2020
 • Finansdepartementet har mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

Understanding the Gender Pensions Gap
Understanding the Gender Pensions Gap

16 august 2019
 • This report focuses on the pension savings gap between men and women and the major contributing factors to this differences. It analyses of the reasons why such factors cause differences in the amount contributed into a pension and also explores the impact a range of potential policies have on bridging the gap.

Unemployment still a major risk for elderly workforce
Unemployment still a major risk for elderly workforce

27 september 2018
 • Although more than half of the Finnish and Dutch population who work in their mid-fifties manage to reach their retirement age, there are many trajectories out of the labour market. Reforms in the 2000s have contributed to longer working lives in both countries, but elderly women and low-educated workers continue to run a greater risk of unemployment and inactivity.

Ut av språktåka
Ut av språktåka

18 desember 2016
 • Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne.

Uføre jobber (litt) mer enn før
Uføre jobber (litt) mer enn før

20 oktober 2016
 • Uføretrygdede med 100 prosent uføregrad jobber i snitt én arbeidstime mer i uka enn før uførereformen, mens personer med gradert uføretrygd ikke har økt antall arbeidstimer.

Uføre jobber ikke mer – reform til tross
Uføre jobber ikke mer – reform til tross

29 september 2016
 • Nye regler skulle gjøre det lettere for uføretrygdede å delta i arbeidslivet. Første halvår var det få effekter å spore. Informasjon til de uføre og tiltak overfor arbeidsgiverne kan hjelpe, påpeker Fafo-forsker.

Ut av språktåka
Ut av språktåka

08 september 2016
 • Forsikringsforeningen inviterer 19. september kl. 1615-1830 til medlemsmøte om god kundekommunikasjon i forsikring. Finans Norge og forsikringsselskapene har sammen med Språkrådet utarbeidet en språkstandard for forsikringsnæringen.

Unios notatserie nr. 7/2016 Innskuddspensjon - arbeidsgivers drøm
Unios notatserie nr. 7/2016 Innskuddspensjon - arbeidsgivers drøm

29 juni 2016
 • Innskuddspensjon er en ren spareordning hvor arbeidsgiver ikke har annet ansvar enn å betale årets sparebeløp, administrasjonskostnader og premie for å dekke innskudd om arbeidstaker skulle bli ufør. Arbeidsgiver har ingen reguleringsrisiko eller annen forsikringsrisiko som vi vanligvis forbinder med tjenestepensjoner og som krever balanseføring i regnskapene. Innskuddspensjon er med andre ord arbeidsgivers drøm.

Unntak for pensjon
Unntak for pensjon

06 april 2016
 • Spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone var tema i lønnsoppgjøret i år. Nå må du i de aller fleste tilfeller tjene rundt 90 000 kroner før pensjonssparingen begynner. Det er også unntak for arbeidstakere under 20 år og for dem som jobber mindre 20 prosent. Men reglene er ikke absolutte.

Utreder etterlatteytelsene i folketrygden
Utreder etterlatteytelsene i folketrygden

05 oktober 2015
 • Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.

Uklar skjebne for ny ytelsespensjon
Uklar skjebne for ny ytelsespensjon

29 april 2015
 • Menyen for pensjonsmuligheter er på vei til å bli klar, etter mange års arbeid. I går ble utredningen om ny ytelsespensjon i privat sektor overlevert til finansminister Siv Jensen. Men spørsmålet er om forslaget til ny ytelsespensjon noensinne blir en realitet.

Unios notatserie nr. 2/2015: Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister
Unios notatserie nr. 2/2015: Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister

07 april 2015
 • Alderspensjonister og minstepensjonister kan få en betydelig nedgang i realinntekten i år. Pensjonene skal reguleres svakere enn lønnsveksten. I tillegg skal det trekkes fra for «for høy» regulering i 2014. Samlet kan dette innebære nedgang i realinntekten for alderspensjonistene på ¾ prosent i år og ½ prosent for minstepensjonistene. Pensjonistene murrer og arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittssparteiet har fått en varm potet i fanget.