Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

mandag, 12 mars 2018

Alexandra Plahte

Hva skjer når grunnmuren i pensjonssystemet endres?

Alderspensjon kommer som kjent fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er grunnmuren/grunnpilaren, nemlig alderspensjon fra folketrygden, vesentlig endret.

Endringene er en konsekvens av pensjonsreformen som igjen var et resultat av et bredt politisk flertall. Disse endringen er følgelig et faktum og lite den enkelte selv kan gjøre noe med.  Spørsmålet er hva endringene betyr for den enkelte og – ikke minst – hva det medfører av endringer for de øvrige to pilarene; nemlig pensjonsordningene gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og privat sparing.