Høstens seminarer i Pensjonsforum

torsdag, 19 oktober 2017

Det har ikke vært avholdt seminar i Pensjonsforum i september og oktober. Dette skyldes at vi var litt for tidlig ute med de temaene vi hadde planlagt (om individuell pensjonskonto og regelendringer). Vi kompenserer for dette ved å ha en tettere hyppighet på seminarene frem mot jul.

Spennende temaer med mange gode innledere venter. Det første seminaret avholdes 3. november om individuell pensjonssparing (se egen invitasjon). Et av de andre seminarene skal ta for seg det viktige spørsmålet «Hvem vil ansatte personer over 62 år». Et tredje skal handle om det vi alle venter på, nemlig AFP-utvalgets evalueringsrapport om AFP i privat sektor som etter planen skal være klar 15. desember. Vi satser på å få presentert rapporten når den kommer. Et fjerde seminar skal handle om evaluering av pensjonsreformen. Vi kommer tilbake med detaljer etter hvert.