Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2019 (42)

2018 (51)

2017 (51)

2016 (144)


2015 (181)

2014 (139)

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

onsdag, 16 oktober 2019
 • Pensjonsforum inviterer til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

mandag, 14 oktober 2019
 • NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

  Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

mandag, 14 oktober 2019
 • Notat som drøfter en mulig justering av pensjonsreformen, skrevet av Axel West Pedersen.

Health, longevity and retirement reform

Health, longevity and retirement reform

mandag, 14 oktober 2019
 • Trond Christian Vigtel presenterte foredraget "Heving av nedre aldersgrense - effekter på offentlige utgifter" på Pensjonsforum 11. oktober. Foredraget er basert på artikkelen "Health, longevity and retirement reform" publisert i tidsskriftet Journal of Economic Dynamics and Control.

Heving av aldersgrensen for stillingsvern. Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

Heving av aldersgrensen for stillingsvern. Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

mandag, 14 oktober 2019
 • Fafo-rapport skrevet av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen.

  I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

onsdag, 02 oktober 2019
 • Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet.

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

Pensjonsforum 11. oktober: Betydningen av aldersgrenser

onsdag, 18 september 2019
 • Pensjonsforum inviterer til seminar hvor vi presenterer to nye PensjonsLAB-rapporter og en Frisch-artikkel om henholdsvis aldersgrensen for stillingsvern og aldersgrensene i pensjonssystemet. I tillegg får vi vite mer om Sysselsettingsutvalgets begrunnelse for å ha en 70 års aldersgrense for alle og Senter for seniorpolitikks syn på aldersgrensene.

Stanna eller gå?

Stanna eller gå?

onsdag, 18 september 2019
 • Ny rapport fra Delegationen för senior arbetskraft, et utvalg opprettet av den svenske regjeringen i 2018 for «främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens».

  Rapporten er skrevet av Kerstin Nilsson som blant annet er professor i folkehelse og som har forsket på området i lang tid.

Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

Accessibility of Training in Older Age; A Longitudinal European Perspective

mandag, 16 september 2019
 • Investments in lifelong learning often create unsatisfactory results and contribute to reproduction of inequalities. A lifecourse approach allows the study of accumulation mechanisms and discovering how path dependency in behaviours relates to macrostructural mechanisms. Using data from the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), we trace individual training trajectories in the population of 50+ in twelve European countries between 2010 and 2015 (27 370 respondents).

Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany

Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany

mandag, 16 september 2019
 • The rapid growth in funded pension schemes in the past several decades is an important feature of advanced capitalism. In 2017, pension assets in the OECD were more than USD 40 trillion (OECD 2018), up from USD 24.6 trillion in 2006 (OECD 2007, p.3).

The effect of demographic developments and growth on the optimal statutory retirement age

The effect of demographic developments and growth on the optimal statutory retirement age

mandag, 16 september 2019
 • This paper develops a stylized model that can serve as an instrument to assess how long term trends as demographic change and rising living standards affect the optimal future rise of the statutory retirement age (sra) in the Netherlands. As yet there is no such instrument.

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

fredag, 16 august 2019
 • Høsten 2018 la en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet fram forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Forslagene er nå vurdert av Finanstilsynet i høringsnotat av 3. juli 2019. Pensjonsforum inviterer til seminar 30. august hvor Finanstilsynet redegjør for sine forslag og vurderinger. I tillegg får vi kommentarer fra Finansnæringen og representanter fra partene i arbeidslivet.