2015

Pensjonsordninger for ledere i selskaper med statlig eierskap
Pensjonsordninger for ledere i selskaper med statlig eierskap

02 oktober 2015
 • I dette notatet beskriver Fafo-forsker Geir Veland pensjonsordninger for ansatte med lønn over 12 G (1 080 861 kroner), i 17 selskaper der staten har direkte eierandel. Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i slike selskaper ble endret i februar i år.

The Australian Retirement System: Seven Alternatives
The Australian Retirement System: Seven Alternatives

02 oktober 2015
 • For many countries, age pension expenditure will increase dramatically over the next few decades due to a shift in demographics. In the literature, research and solutions have mostly been concerned with separate financing systems, such as pay-as-you-go, means-testing and superannuation. A broad comparison between the systems has received limited attention.

Towards an International Tax Order for the Taxation of Retirement Income
Towards an International Tax Order for the Taxation of Retirement Income

02 oktober 2015
 • In the last decades all over the world pension policy reforms have tried to account for the changing demographic and socio-economic framework. An excellent starting point for economic analyses of reform strategies is the Mirrlees Review which argues that pension policy should simultaneously address pension benefit design and the taxation of pensions.

Kortseminar om trygd, pensjon og EØS
Kortseminar om trygd, pensjon og EØS

22 september 2015
 • EISS Norge, som er den norske avdelingen av European Institute of Social Security inviterer til miniseminar med tema «Trygd, pensjon og EØS». Seminaret arrangeres sammen med lanseringen av den første norske fagboken om temaet på 16 år.

Stability of Participation in Collective Pension Schemes An Option Pricing Approach
Stability of Participation in Collective Pension Schemes An Option Pricing Approach

18 september 2015
 • This paper contributes to the discussion about mandatory participation in collective funded pension schemes. It explores under what circumstances individual participants exercise the option to exit such scheme if participation is voluntary.

218 milliarders pensjon-formue truet av svekket avkastning
218 milliarders pensjon-formue truet av svekket avkastning

16 september 2015
 • Ferske tall viser at omfanget av fripoliser setter nye rekorder. Verdiene trues imidlertid med å svekkes av inflasjon og lønnsvekst.

Will the Average Retirement Age Continue to Increase?
Will the Average Retirement Age Continue to Increase?

11 september 2015
 • Using Health and Retirement Study (HRS) data, this paper examines how changes in individual workers’ past and present pension coverage, retirement incentives in Social Security, and retiree health insurance have contributed to retirement decisions for the 1931-1953 birth cohorts.

Hvordan finansiere framtidas pensjonist- tilværelse?
Hvordan finansiere framtidas pensjonist- tilværelse?

11 september 2015
 • Handelshøyskolen BI inviterer til seminar med Nobel-prisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton 9. oktober. Finansiering av framtidas pensjonisttilværelse er en global utfordring, og Mertons nåværende forskning dreier seg om hvordan vi kan løse denne utfordringen.

Will the Average Retirement Age Continue to Increase?
Will the Average Retirement Age Continue to Increase?

10 september 2015
 • Working longer is a powerful lever to enhance retirement security.  Individuals should be able to extend the number of years they work because, on average, they are healthier, live longer, and face less physically demanding jobs.  But averages are misleading when discrepancies in health, job prospects, and life expectancy have widened between individuals with low and high socioeconomic status (SES). 

Taxing Pensions of an Internationally Mobile Labor Force
Taxing Pensions of an Internationally Mobile Labor Force

09 september 2015
 • A rising share of individuals are spending at least some part of their working life abroad and acquiring pension rights. While the portability of pensions and other social benefits has received some analytical attention over the recent decade, limited analytical guidance currently exists on the taxation of retirement provisions within a country, and none for the taxation of internationally portable pensions.

Møte i Pensjonsforum 25.september utsettes til fredag 16. oktober
Møte i Pensjonsforum 25.september utsettes til fredag 16. oktober

08 september 2015
 • Det annonserte møte i Pensjonsforum 25.september utsettes til fredag 16.oktober. Invitasjon med program vil sendes ut til medlemmer av Pensjonsforum i god tid før møtet.

Forsikring til å forstå
Forsikring til å forstå

04 september 2015
 • Forsikringsforeningen setter i medlemsmøte 15. september søkelys på god kundekommunikasjon i forsikring. Bakgrunnen er blant annet Finans Norges prosjekt for bedre pensjonsspråk i samarbeid med Språkrådet. Målet med prosjektet er å utarbeide en anbefalt terminologi for pensjon og å gi språkråd til livselskapene.