NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse 2018

mandag, 15 oktober 2018

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 15. november i Næringslivets Hus i Oslo. Det vil bli en heldagskonferanse med et spennende faglig program. Etter at den faglige delen er avsluttet, ønsker vi som på tidligere konferanser, å videreføre den gode stemningen og de spennende diskusjonene over en bedre middag.

Program

9.30-10.00 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen
Nina Melsom, direktør, NHO
Konferansier: Gjermund Løyning, NHO

Pensjonskonto – snart i mål?
Pensjonskonto er for tiden til behandling og proposisjonen ventes å komme i løpet av høsten. Finansdepartementet vil innlede sesjonen. Videre vil vi se på noen særlige utfordringer: brukeropplevelsen, kostnader, flytting av midler ved innføring av pensjonskonto og flytting av aktiv sparing (selvvalgt leverandør).

Åse Natvig, avdelingsdirektør, Finansdepartementet
Jorge Jensen, fagdirektør finans, Forbrukerrådet
Tom Staavi, informasjonsdirektør, Finans Norge
Anders Kvam, spesialrådgiver, Tekna
Bernt Zakariassen, administrerende direktør, Verdipapirfondenes forening
Lars-Erik Eriksen, leder bedriftsmarked, Storebrand
Andreas Moen, advokat, Parat
Anders Skar, Norgesjef, Nordnet
DNB (navn kommer)

Lunsj

Nei til pensjon fra første krone

Fra tariffoppgjøret 2018: Hvordan blir sliterordningen og hva sier protokollen om AFP-utredningen
Ellen Bakken, rådgiver, LO
Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO

Garanterte pensjonsprodukter – blir det bedre å være fripoliseeier fremover?
En arbeidsgruppe la nylig frem en rapport om garanterte pensjonsprodukter. Vi vil få rapporten presentert av lederen av arbeidsgruppen. Deretter vil vi se nærmere på de to temaene (1) kompensasjon for å si fra seg garantien og (2) sammenslåing og bruk av buffere.

Remy Edseth, leder for arbeidsgruppen
Sissel Rødevand, aktuar, Actecan
Magne Gundersen, forbrukerøkonom, Sparebank 1
Runa K. Sæther, tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
Lars Haram, investeringsdirektør, Storebrand
Eystein Gjelsvik, utredningsleder, LO
Siw-Mette Thomassen, seniorrådgiver, NHO

Verdien av flere år i arbeid
Pensjonsreformen har gitt insentiver til å stå lenger i arbeid. Hvordan skal vi fortsette den gode utviklingen? Og hva er verdien av lengre arbeidskarrierer for samfunnet, bedriften og den enkelte?

Stine Kolsrud, direktør for HR og organisasjonsutvikling, Sweco
Mathilde Fasting, prosjektleder, Civita
Agenda (navn kommer)
Flere navn kommer

Faglig program avsluttes ca. 17.30

Etter at det faglige programmet er ferdig, blir det aperitiff og påfølgende middag.