218 milliarders pensjon-formue truet av svekket avkastning

onsdag, 25 november 2015

Ferske tall viser at omfanget av fripoliser setter nye rekorder. Verdiene trues imidlertid med å svekkes av inflasjon og lønnsvekst. Midt i stormen står selskapet Silver og deres kunder.