Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

mandag, 09 januar 2017

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra rapporten, og det blir kommentarer fra sentrale aktører.

I rapporten, som er utarbeidet for Norsk Tjenestemannslag (NTL), stilles følgende spørsmål: Hva er forskjellen på dagens tjenestepensjon og en ny påslagsmodell? Og hvordan slår dette ut i årlig forventet pensjon for ulike grupper NTL-medlemmer? Svarene vil være en del av grunnlaget for arbeidstakersidens strategier og posisjoner i tautrekkingen om framtidig pensjon for de offentlige ansatte.

Mange NTL-medlemmene forventes å få lange yrkeskarrierer. Men mange kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år som i dag. Samtidig er det andre, særlig blant de eldste med kortere karrierer, som vil tape på en omlegging.

Omleggingen vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. På denne Fafo-frokosten presenteres hovedfunnene fra rapporten og det blir kommentarer fra de sentrale aktørene.

Seminaret er fulltegnet.