Flere eldre står lengre i jobb Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

tirsdag, 10 juni 2014

Stadig flere eldre over 62 år fortsetter å jobbe, og yrkesaktiviteten har særlig økt blant 62- og 63-åringer. Det viser en ny rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

I rapporten "Pensjonsreformen - hva har skjedd?" kommer det fram at mange kombinerer arbeid og alderspensjon, og at eldre har hatt en klar vekst i kjøpekraften de siste ti årene.