Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

fredag, 15 juni 2018

 

Harald Espeli

Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene.

Stillingskrigen har dreid seg om prosedyrer– skulle forhandlingene om ny tjenestepensjon være en integrert del av lønnsoppgjørene med tilhørende streikerett, eller ei - og den fremtidige tjenestepensjonens materielle innhold. I hvor stor grad skulle pensjonsreformens hovedprinsipper overstyre tjenestepensjonens regler som blant annet bygde på 30-års opptjeningstid og operative særaldersgrenser ned til 57 år. Hvor mye bedre skulle tjenestepensjonen være enn folketrygden; skulle tjenestepensjonen fortsatt skal være enn samordnet bruttopensjonsordning med 66 prosent pensjon av sluttlønnen eller en ren nettopensjonsordning i tillegg til folketrygden slik som i privat sektor?