Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

torsdag, 14 februar 2019

I denne rapporten, skrevet av Ståle Østhus, presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor.

Vi analyserer de ulike gruppenes kunnskapsnivå, og i hvilken grad, på hvilken måte og om hva arbeidstakere blir informert når det gjelder bedriftenes pensjonsordninger. Analysene av arbeidstakere har særlig søkelys på kunnskap om AFP og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, og på skjevheten i slik kunnskap etter inntekt.