LOs tillitsvalgtpanel: Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

onsdag, 14 mai 2014

De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.

Pensjon var tema i tariffoppgjøret. I frontfagene ble partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen og ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte.