Må ta pensjonskampen for de yngre

torsdag, 15 januar 2015

Dag Westhrin fra LO Stat mener det nå er på høy tid å kjempe for fremtidige generasjoner og ta en bred gjennomgang som sikrer arbeidstakere som veksler mellom privat og offentlig sektor en god pensjon.