Ny Fafo-rapport: Kommuneansatte har liten kunnskap om pensjonsreformen

onsdag, 17 september 2014

Bare én av tre kommune-seniorer sier at de har god kunnskap om pensjonsreformen og hvilke konsekvenser den har for dem. Det er stor forvirring om hva slags muligheter offentlige ansatte har til å kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år, viser et nytt Fafo-notat.