Ny pensjons-spareordning

tirsdag, 16 mai 2017

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen.

Den nye ordningen med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, vil få lik skattesats ved innskudd og uttak.

– Ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon, skriver Finansdepartementet i sin pressemelding.