Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

fredag, 18 desember 2015

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjør i dag en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe.

Arbeidsgruppen har hatt seks møter med partene i arbeidslivet, og partene har også fått mulighet til å kommentere utkast til rapporten. Arbeidsgruppen står likevel alene ansvarlig for innholdet i rapporten.