Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner

torsdag, 05 juni 2014

EU:s institutioner har enats om ett direktiv som kommer att bli tillämpligt på kollektivavtalen om tjänstepensioner. Syftet är att underlätta för arbetstagare som byter arbetsgivare att få tillgång till och bevara pensionsrättigheter som är knutna till anställningsförhållandet.

För att uppnå detta sätter direktivet gränser för bl.a. kvalifikationstider och minimiåldrar för förvärvandet av pensionsrättigheter.