Om å ta ut folketrygd ved 67 år og fortsette i jobb–virkninger av samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon

fredag, 12 juni 2020

Offentlig ansatte som tar utfolketrygd fra 67 år, men fortsetter i jobb, får seg ofte en overraskelse når de går av med pensjon. Den livsvarige pensjonen blir for mange langt under 66 pst, kanskje under 50 pst. Selv for en gjennomsnittsinntekt kan den samlede pensjonen når folketrygden tas ut ved 67 år bli så mye som 1,5 mill. kroner mindre sammenliknet med en person som pensjoneres ved 67 år.

 

I dette notatet skal vi se på hvorfor de som har stått lenge i en offentlig jobb og har hatt en god offentlig tjenestepensjon kan ende opp med en liten livsvarig pensjon etter pensjonering.