Ønsket pensjoneringsalder synker

onsdag, 04 november 2020

Yrkesaktive ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Det viser årets Norsk seniorpolitisk barometer.

Folk ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden. Dette kan bety at de politiske målsettingene om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere blir vanskeligere å nå.
I årets Norsk Seniorpolitisk barometer er ønsket avgangsalder for dem som står i jobb blitt redusert til 65,2 år. Dette er ned ett helt år fra 66,2 år i 2015. Før 2015 hadde ønsket pensjoneringsalder steget jevnt siden 2003.