Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

mandag, 08 oktober 2018

Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange. Hva er årsaken til denne lave interessen?

Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Jeg tror, basert på egne erfaringer, blant annet gjennom pensjonsrådgivning til arbeidstakere, og etter å ha hjulpet nære venner og familie, at den manglende interessen kan komme av måten vi kommuniserer pensjon og forsikring på. Med måten pensjon kommuniseres på, mener jeg både hvordan informasjonen er generelt, og ikke minst at den gis i form av en «one size fits all» informasjon.