Pensjonsforum 11. januar 2019: Forslaget til Egen pensjonskonto

torsdag, 20 desember 2018 Et velfungerende system for privat tjenestepensjon?

Regjeringen har lagt fram et forslag om regler for Egen pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Bakgrunnen for forslaget er meklingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016.

Da sendte riksmekleren en henvendelse til statsministeren. Partene ønsket en lovprosess for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Regjeringen svarte positivt på henvendelsen, og en interdepartemental arbeidsgruppe la i desember 2016 fram en rapport om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon».

I dette seminaret presenterer Åse Natvig fra Finansdepartementet lovforslaget som omhandler en egen pensjonskonto i innskuddsordninger i privat sektor. I en slik konto vil pensjonskapital fra tidligere ordninger kunne flyttes og samles på en pensjonskonto. Det åpnes også for individuell flytting av både tidligere pensjonskapitalbevis og den aktive sparingen i tjenestepensjonsordningen.

Vi spør hva dette betyr for arbeidstakerne, bedriftene og leverandørene, og overordnet om vi får et mer velfungerende pensjonsmarked i privat sektor? For å svare på det blir det innlegg og kommentarer fra så vel partene i arbeidslivet som ulike leverandører i pensjonsmarkedet.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

08.30 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det

09.00 Innledning og velkommen

Forslag til Egen pensjonskonto – Åse Natvig, Finansdepartementet

Hva betyr dette for Storebrand? Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

Hva betyr dette for Sparebank1? Wenche Seljeseth, Sparebank1

10.35 Pause med enkel servering

En fordel for arbeidstakerne? Ellen Bakken, LO

En god løsning for bedriftene? Kristin Diserud Mildal, NHO

Spørsmål

12.00 Slutt