Pensjonsforum 13. april: Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet

fredag, 23 mars 2018 Fripolisene fra de tradisjonelle ytelsespensjonene er i dag den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Fripolisene er i sterk vekst og avkastningen på fripolisekapitalen vil ha stor betydning for pensjonsutbetalingene til mer enn 700 000 personer.

På seminaret presenteres en ny analyse av fripoliseproblemet i Norge. Fafo og Lillevold & Partners har gjort analysen på oppdrag av Pensjonistforbundet, LO og Fagforbundet. Rapporten beregner utviklingen av fripolisekapitalen og reguleringen av denne. I tillegg drøfter rapporten ulike modeller for å håndtere fripoliseproblemet.

Hvordan den lave avkastningen på fripolisekapitalen skal håndteres utredes også for tiden av en arbeidsgruppe med utgangspunkt i Finansdepartementet.

På seminaret innleder Geir Holmgren som blant annet er øverst ansvarlig for fripolisebestanden i Storebrand. I tillegg blir det kommentarer fra Thorstein Øverland som har lang bakgrunn fra livsforsikring i Norge, men nå er rådgiver for Pensjonistforbundet samt kommentarer fra pensjonseksperter i LO og Fagforbundet.

Seminaret vil belyse problemstillingen fra flere sider og bidra til å starte opp en forventet politisk diskusjon av om, og hvordan, fripoliseproblemet kan håndteres.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

09.00 Innledning og velkommen

09.10 Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet, Jon M. Hippe, Fafo og Pål Lillevold, Lillevold & Partners

10.00 Livsforsikring og forvaltning av fripoliser, Geir Holmgren, Storebrand.

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.15 Kan fripoliseproblemet løses? Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet

11.15 Hva gjør vi med fripolisene? Ellen Bakken LO og Steinar Fuglevaag, Fagforbundet

11.45 Spørsmål

12:00 Slutt