Pensjonsforum 15. desember: Hva vil skje med AFP? Evaluering av AFP i privat sektor. Rapport fra LO og NHO

onsdag, 06 desember 2017

Pensjonsforum gir denne gangen innblikk i hvordan AFP-ordningen vurderes, og hvilke utfordringer partene og myndigheten står overfor.

I lønnsoppgjøret 2008 inngikk LO og NHO en avtale om en reformert AFP tilpasset den nye folketrygden. Denne nye alderspensjonsordningen har stor betydning for mange ansatte i privat sektor. Samtidig er det debatt om flere sider ved AFP-ordningen. Det er derfor stor interesse for hva som skal skje med privat AFP.
I avtalen fra 2008 forutsatte partene at ordningen skulle evalueres senest 2017, og så vurdere behovet for endringer i ytelsens størrelse. Denne evalueringsrapporten er nå snart offentlig. På seminaret 15. desember vil Eystein Gjelsvik fra LO og Kristin Diserud Mildal fra NHO presentere evalueringsrapporten. De to har sittet i styringsgruppen for evaluering, og har førstehånds kjennskap til arbeidet og prosessen rundt AFP.
Rapporten er utgangspunkt for det som skal skje i lønnsoppgjøret våren 2018. For å kommentere på de utfordringer man vil stå overfor i videreutviklingen av AFP har vi fått forsker Axel West Pedersen fra Institutt for samfunnsforskning til å kommentere. West Pedersen er en av landets fremste pensjonsforskere.


Program
09.00 – 09.10 Innledning og bakgrunn, Jon M. Hippe, Fafo
09.10 – 09.50 AFP-rapporten sett fra LO, Eystein Gjelsvik, LO
09.50 – 10.30 AFP rapporten sett fra NHO, Kristin Diserud Mildal, NHO
10.30 - 10.50 Pause
10.50 - 11.20 Hvor går AFP? Kommentar fra Axel West Pedersen, Institutt for Samfunnsforskning
11.20 – 11.45 Spørsmål og diskusjon

Invitasjon er sendt Pensjonsforums medlemmer