Pensjonsforum 17. januar 2020: Ulikhet i pensjonsinntekt, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer

torsdag, 19 desember 2019

Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 17. januar 2020 om ulikheter i pensjonsinntekter, pensjonsrettigheter og pensjonsformuer basert på nyere data og analyser fra PensjonsLAB-forskere fra Statistisk sentralbyrå og Fafo og en rapport fra Actecan.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Møtested: Fafo (annekset), Borggt. 2b

Program
Leder og ordstyrer av seminaret: Tove Midtsundstad
08.30 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det
09.00 Kort introduksjon
09.05 Inntektsulikhet blant eldre v/ Ståle Østhus, Fafo
09.35 Fordelinger av pensjonsformuer v/Elin Halvorsen, SSB
10.00 Pause med mat og drikke
10.25 Kvaliteten på tjenestepensjon i ulike næringer v/ Fredrik Haugen, Actecan
10.50 Kommentar v/ Marit Gjelsvik, HK
11.00 Kommentar v/ Kristin Diserud Mildal, NHO
11.10 Spørsmål og debatt
11.30 Slutt