Pensjonsforum: Egen pensjonskonto

mandag, 16 august 2021 Webinar 20. august

Egen pensjonskonto ble innført i 2021, og omfatter om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. I løpet av 2021 skal nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på egne pensjonskontoer, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis. På seminaret gir Finans Norge oss en oversikt over status så langt. Deretter får vi kommentarer fra bransjen og fra partene i arbeidslivet. 

Program

09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo

09.05 Status for innføringen av egen pensjonskonto. Tone Meldalen, Finans Norge

Kommentarer

09.35 Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

09.45 Torstein Ingebretsen, Gjensidige

09.55  Kristin Diserud Mildal, NHO

10.05  Ragnar Bøe Elgsaas, LO

10.15  Spørsmål og kommentarer

10.30   Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.