Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

torsdag, 05 januar 2017

Responsen på utredningen om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon»

I lønnsforhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet lovet statsministeren å «utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.» I desember la en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet fram utredningen.

Utredningen omhandler tre spørsmål. For det første diskuteres en såkalt kontoløsning. For det andre, adgangen til individuell tilleggssparing av pensjon, og for det tredje forbedringer i reglene for opptjening av pensjon, ikke minst opptjening fra første krone.

Det er særlig ideen om en tjenestepensjon med individuelle konti som har skapt debatt, ikke minst innad i fagbevegelsen. I seminaret presenteres rapporten av Runa Sæther fra Finanstilsynet. Det blir kommentarer fra partene i arbeidslivet og fra Finansnæringen. Kan det være grunnlag for at fagbevegelsen kan samles om et felles syn på tjenestepensjoner i privat sektor? Hvor langt kan man se for seg at videreutvikling av lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor vil gå?

Svarene får du på seminaret 20. januar.

Invitasjon med påmeldingslenke sendes Pensjonsforums medlemmer.

Program:

09.00 Velkommen Jon M. Hippe

09.10 Presentasjon av «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon». Runa K. Sæther, Finanstilsynet og deltaker i arbeidsgruppen som utarbeidet utredningen.

09.50 Pause

Hva nå – videreutvikling av tjenestepensjoner i privat sektor, kommentarer 

10.10 Fellesforbundet ved Dag Odnes
10.25 LO ved Eystein Gjelsvik
10.40 Norsk Industri ved Stein Lier Hansen 
11.00 NHO ved Kristin Diserud Mildal
11.15 Finans Norge, ved Tone Meldalen

Spørsmål og diskusjon

12.00 Slutt