Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

fredag, 16 august 2019

Høsten 2018 la en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet fram forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Forslagene er nå vurdert av Finanstilsynet i høringsnotat av 3. juli 2019. Pensjonsforum inviterer til seminar 30. august hvor Finanstilsynet redegjør for sine forslag og vurderinger. I tillegg får vi kommentarer fra Finansnæringen og representanter fra partene i arbeidslivet.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Møtested og tidspunkt: Fafo (annekset), Borggt. 2b – kl. 9.00 – 12.00

Program
Leder og ordstyrer av seminaret: Tove Midtsundstad
08.30 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det
09.00 Kort introduksjon
09.05 - 09.50 Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter v/Runa K. Sæther, Finanstilsynet
09.50 - 10.10 Kommentar v/Jan Otto Risebrobakken, Storebrand
10.10 - 10.40 Pause med mat og drikke
10.40 - 11.00 Kommentar v/Erik Falk, KLP
11.00 - 11.20 Kommentar v/Ørnulf Kastet, YS
11.20 - 11.40 Kommentar v/Kristin Diserud Mildal, NHO
11.40 – 12.00 Kommentar v/ Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet
12.00 Slutt