Pensjonsforum 9. februar: Hva skjer med pensjon i andre land – OECD Pensions at a Glance

mandag, 22 januar 2018

OECD har et omfattende arbeid med pensjonsspørsmål. De kartlegger pensjonsreformer internasjonalt og utvikler indikatorer for resultatene av disse reformene. I dette Pensjonsforumet får vi besøk av Hervé Boulhol som leder pensjons-teamet i Social Policy Division i OECD. 

OECD utgir blant annet Pensions at a Glance som gir en bred oversikt over trender og utvikling på pensjonsområdet. Dette vil være utgangspunktet for Buulhols innledning og som gir oss en unik mulighet til å få en bred oppdatering på internasjonale utviklingstrekk.

Vi vil følge opp den brede gjennomgangen med to innlegg om nyere reformarbeid i Sverige og Danmark.

Hilde Olsen fra NAV har nylig jobbet i OECD med blant annet danske forhold. Hun vil orientere om sentrale trekk ved det danske pensjonssystemet, aktuelle debatter og reformforslag. For det første det offentlige systemets bruk av behovsprøving som gir en del negative insentivvirkninger, for det andre tjenestepensjonssystemet som etterlater en «restgruppe» med små ytelser utover minimumsytelsene, og for det tredje arbeidet med å reversere tidligere tiders omfattende tidligpensjonering

I Sverige er det nylig inngått et bredt pensjonsforlik med støtte fra partene i arbeidslivet om å heve den nedre grensen for pensjonsalder og å gjennomføre endringer i premie-pensjonssystemet m.m

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer. 

Program

09.00 – 09.10 Innledning, Erik Hernæs, Frischsenteret

09.10 – 10.00 Recent Pension reforms and flexible retirement in OECD countries,
Senior Economist Hervé Boulhol OECD

10.00 – 10.40 Nyere utviklingstrekk i Danmark, Hilde Olsen, Nav

10.40 - 11.00 Pause med lett servering

11.00 - 11.40 Nyere utviklingstrekk i Sverige, Stefan Oscarson, Socialdepartementet

11.40 – 12.00 Spørsmål