Pensjonsforum 9. juni: To nye rapporter om privat tjenestepensjon

onsdag, 24 mai 2017

På dette seminaret presenteres to aktuelle rapporter om privat tjenestepensjon: Regulering og regnskapsføring av hybrid og Bedre og enklere tjenestepensjon.

Rapporten om «bedre og enklere tjenestepensjon» er utarbeidet av Fafo og Artzen deBesche på oppdrag fra HK og Fellesforbundet. Den tar utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen nedsatt etter lønnsoppgjøret 2016 og diskuterer konkrete forslag til regelendringer i privat tjenestepensjon.

Gjennom kommentarene i seminaret vil dere også få en oppdatering av hva som skjer med den politiske prosessen i etterkant av arbeidsgruppens rapport.  Hva skjer med videreutvikling av lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor?

Den andre rapporten er utarbeidet av Aktuarfirmaet Lillevold&Partners og Fafo på oppdrags fra LO og Fagforbundet. Rapporten gir en analyse av virkninger av ulike reguleringsformer i hybrid tjenestepensjon og de regnskapsmessige konsekvensene av dette. På regnskapsområdet er spørsmålet om behandling av hybriden fortsatt ikke avklart, og det pågår en metodedebatt om hvordan en eventuell balanseføring skal gjøres. Pål Lillevold vil innlede om begge problemstillingene.

Invitasjon er sendt Pensjonsforums medlemmer

 

Program

09.00 Velkommen: Jon M. Hippe
09.10 Avkastning og forutsigbarhet - En analyse av ulike reguleringsformer i hybrid tjenestepensjon og virkningene av disse. Pål Lillevold, Aktuarfirmaet Lillevold&Partners.
09.40 Kommentar: Steinar Fuglevaag, Fagforbundet
09.50 Regnskapsføring av hybrid tjenestepensjon – behov for avklaring. Pål Lillevold. Aktuarfirmaet Lillevold&Partners.
10.20 Kommentarer:

10.35 Pause med enkel servering

10.50 Bedre og enklere regelverk for privat tjenestepensjon. Jon Hippe, Fafo
11.20 Kommentarer: Jørn-Henning Eggum, Fellesforbundet. Jon Olav Bjergene, HK. Lars Haartveit, Virke. 
12.00 Slutt