Pensjonsforum 1. desember: Blir det egen pensjonskonto for alle nå?

torsdag, 23 november 2017

I lønnsoppgjøret 2016 henvendte Riksmekleren seg til statsministeren om at partene i frontfaget ønsket et lovarbeid for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Partene ønsket blant annet å få en egen pensjonskonto og anledning til å tilleggsspare i tjenestepensjonsordninger.

Etter en utredning fra en interdepartemental arbeidsgruppe har nå Finansdepartementet kommet med sitt forslag. Blir det egen pensjonskonto for alle nå? Var det dette de ulike aktørene ønsket seg? Er det praktisk gjennomførbart?
I Pensjonsforum 1. desember går vi i detalj inn på hva dette forslaget går ut på og hvilke problemstillinger det reiser. Hva kjennetegner forslaget til en egen pensjonskonto? Hva kom ikke med i denne omgang? Blir det flertall for dette i Stortinget? Kan  et Stortingsflertall ønske mer?
På seminaret vil Finansdepartementet ved Kari Sjørholt presentere høringsnotatet om Egen pensjonskonto m.v. LO og NHO vil gi sin vurdering av forslaget sammen med Finans Norge.
Program
09.00 – 09.10 Innledning og bakgrunn for forslaget til Pensjonskonto, Jon M. Hippe, Fafo Lysark
09.10 – 09.50 Høring om Egen pensjonskonto m.v. , Kari Sjørholt, Finansdepartementet. Lysark
09.50 – 10.20 Pensjonskonto sett fra de om skal levere den, Tone Meldalen, Finans Norge. Lysark
10.20 - 10.40 Pause
10.40 - 11.10 Bedriftene og Egen pensjonskonto, Kristin Diserud Mildal, NHO. Lysark
11.10 – 11.40 Var det dette vi ønsket oss – LO og forslaget til Pensjonskonto, Ragnar Bøe Elgsaas, LO. Lysark
11.40 – 12.00 Spørsmål og diskusjon

 

Invitasjon er sendt Pensjonsforums medlemmer