Pensjonsforums jubileumskonferanse 2017

lørdag, 11 februar 2017

Pensjonsforum ble etablert i 2007 og har hatt en rekke seminarer med mange viktige og spennende temaer i løpet av disse ti årene som har gått. Styringsgruppa for Pensjonsforum ønsker å markere at Pensjonsforum er 10 år i 2017 og inviterer til jubileumskonferanse, onsdag 1. – torsdag 2. mars 2017 på Soria Moria, Holmenkollen, Oslo. Konferansen starter kl. 12.00 på onsdagen og avsluttes torsdag kl. 16.00.

Kontaktperson for praktiske spørsmål er Jon Lahlum på Fafo. Kan ringes på 90667008, eller på SMS til samme nummer under konferansen.

Programmet kan lastes ned i utskriftsformat * Deltakerliste

Program

Konferansen er delt opp i 6 hovedtemaer:

Onsdag 1. mars

12:30 Åpning av konferansen
Stefi Kierulf Prytz (Finans Norge)

Jon M. Hippe (Fafo) og Axel W. Pedersen (ISF) Den lange pensjonshistorien

13:05 1: Pensjonsreformen sett uten- og innenfra
Sesjonen vil være delvis på engelsk. Sesjonsleder: Axel West Pedersen

Internasjonale innledere kommer med kritiske blikk på den norske pensjonsreformen. Er den vellykket, hvorfor? Vi analyserer den politiske prosessen rundt pensjonsreformen – hvordan var dette mulig? 

George Kudrna (Centre of Excellence in Population Ageing, University of New South Wales, Australia) The Norwegian reform seen from far away (Lysark
Kudrnas hjemmeside, med lenker til hans forskningsarbeider.

Joakim Palme (Uppsala Universitet)  Norway 20 years after. The Pension Reform from a Swedish perspective (Lysark)
Comments – Kudrna, Palme and Pedersen. 

14:50 Kaffepause

15:05 Anne Skevik Grødem (ISF) Den politiske prosessen (Lysark)
Samtale: Politikk og pensjonsreform. Grødem, Palme og Pedersen.

15:50 Kaffepause, lett servering

16:05 2: Pensjonsreformen og sysselsettingseffekt
Sesjonsleder: Tove Midtsundstad (Fafo)

Det var en målsetting med pensjonsreformen å styrke eldre arbeidstakeres arbeidstilbud og sysselsetting. Har det blitt slik? Vi får siste nytt fra tallknuserne. Vi får besøk fra Sverige som har gått før oss i pensjonsreformen. Hvordan har sysselsettingen blant eldre arbeidstakere utviklet seg der? Har reformen vært en suksess og hva nå? 

Erik Hernæs (Frischsenteret, UiO) Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen (Lysark)
Karl Birkholz (Pensionsmyndigheten i Sverige) Pensions- och utträdesålder (Lysark)

Program slutt 17:40
Apiritif 19:00, Middag 19:30

Torsdag 2. mars

09:00 3: AFP i privat sektor – hva nå?
Sesjonsleder: Jon M. Hippe

Vi vet nå mer om hvordan dagens AFP virker. Vi gir siste nytt i analyser av AFP. Vil 2017-evalueringen kunne gi grunnleggende endringer? Så vil det bli kommentarer og vurderinger av AFP-ordningen. 

Pål Lillevold (Lillevold & Partners) Hva vet vi om AFP-ordningens utforming og virkninger (Lysark)
Ole Christian Lien (NAV) Hva vet vi om pensjoneringsatferd, uttak og ordningens plass i det samlede pensjonssystemet (Lysark)
Sven Iver Steen (Arntzen de Besche) AFP i privat sektor – hva nå? (Lysark)
Knut Røed, (Frischsenteret UiO) AFP i privat sektor – hva nå? (Lysark)

10:30 Kaffepause

10:45 4: Pensjon - stor betydning, men liten kunnskap.
Sesjonsleder: Åsmund Hermansen (Fafo)

Pensjon betyr mye, men det er liten kunnskap blant folk. Hvordan skal folk kunne ta de riktige beslutningene? Vi har innledere som både skal fortelle om hvor mye folk faktisk vet, og hvordan folks kunnskap kan og bør økes.

Robert Salomon (AFI HiOA) Pensjonskunnskap i en digital verden (Lysark)
Elisabeth Realfsen (Finansportalen) Pensjonskapitalbevis - folks byttevaner og kjennskap til gebyrer (Lysark)
Tom Staavi (Finans Norge) Kanskje vi skal gjøre pensjon enklere? (Lysark)

12:00 Lunsj 

12:45 5: Offentlig tjenestepensjon - blir det alvor snart?
Sesjonsleder Geir Veland (Fafo)

Hva skjedde egentlig i 2009 og hvorfor ble det ingen avtale da? I 2017 eller snarere i 2018 kan spørsmålet komme opp igjen. Blir det en ny offentlig tjenestepensjon og AFP-ordning eller haster det ikke? Vi får kvalifiserte innlederes betraktninger om dette, og presenterer ferske beregninger om påslagsmodellens virkninger. 

Roar Bergan (ASD) Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? (Lysark)
Johann Desprièe (Lillevold & Partners) Fra brutto til påslag – hvordan går det? (Lysark)
Ragnar Bøe Elgsaas (NTL) Utfordringer knyttet til endring av offentlig tjenestepensjon (Lysark)

13:50 Kaffepause

14:10 6: Tjenestepensjoner i privat sektor – Banklovkommisjonenes vareopptelling
Sesjonsleder: Jon M. Hippe

Hva har skjedd med de private tjenestepensjonene de siste 15 årene? Har man oppnådd det man ville med de mange endringene i regelverket?

Erling Selvig: Banklovkommisjonens arbeid med modernisering av pensjons- og forsikringsregelverket (Lysark)

Kommentarer og diskusjon: 

Slutt kl 15:45

Programet i utskriftsformat