Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

tirsdag, 13 juni 2017

Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

Etter pensjonsreformen i 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Dermed kan årene fra 62 til 67 år bli en «gullalder» for de som får pensjon samtidig som de jobber.

Nye fleksible uttaksregler

Fra 2011 kan alle selv velge når de vil ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. Du kan også velge hvor stor andel av alderspensjonen de ønsker å ta ut. Om du ønsker det kan du også stoppe utbetalingen for en periode, du kan endre uttaksgraden, eller du kan starte utbetalingen igjen.