Stanna eller gå?

onsdag, 18 september 2019

Ny rapport fra Delegationen för senior arbetskraft, et utvalg opprettet av den svenske regjeringen i 2018 for «främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens».

Rapporten er skrevet av Kerstin Nilsson som blant annet er professor i folkehelse og som har forsket på området i lang tid.

Arbete är en viktig del av våra liv, något som vi inte kan vara utan. Men arbete kan också påverka välbefinnandet och hälsan negativt. För att hitta åtgärder som kan få fler att kunna och vilja arbeta längre behöver man ta ett helhetsgrepp över de olika faktorer som avgör om en person kan och vill stanna i arbetslivet eller om hen vill gå i pension. Det menar Kerstin Nilsson i sin rapport «Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar».

Några av de idéer för ett längre och mer hållbart arbetsliv som förs fram i rapporten är:

  • Fysisk träning på arbetstid eller som en del av arbetstidsförkortning för att reducera effekterna av den extra belastning som (ofta kvinnor) utsätts för i s.k. kontaktyrken.
  • Utökade möjligheter för seniorer att styra eller förkorta sin arbetstid.
  • Utveckla företagshälsovårdens roll och ansvar.
  • Öka kunskapen om senior arbetskraft hos arbetsmarknadens aktörer och i utbildningars innehåll.
  • Större möjligheter till uppdatering av kunskap.
  • Större möjligheter till omställning.
  • Underlätta för äldre att starta eget företag.
  • Anpassa arbetets innehåll efter människors förutsättningar.