To møter i Pensjonsforum i desember

tirsdag, 21 november 2017

Det blir to seminarer i Pensjonsforum i desember. Tema for det første møtet, fredag 1/12, er forslaget til Pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Tema for fredag 15/12 er AFP-evalueringen. Begge dagene fra 9 til 12. Hold av datoene.

Fredag 1/12 følger vi opp det helt nye forslaget til Pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Høringsnotatet fra Finansdepartementet slippes nå, og vi har fått Kari Sjørholt fra Finansdepartementet til å presentere forslaget. Det blir innlegg og kommentarer fra partene i arbeidslivet og fra finansnæringen. Endelig program med påmelding kommer snart. Husk å sette av dagen allerede nå.

Fredag 15/12 setter vi AFP-evalueringen på programmet. Vi forventer at AFP-rapporten fra evalueringen er klar syvende desember. Vi har fått LO og NHO til å presentere rapporten sett fra sitt ståsted i Pensjonsforum. Det blir deretter kommentarer og debatt. Dette bør du få med deg, så sett av denne dagen også.

Invitasjoner sendes til Pensjonsforums medlemmer