To nye rapporter om privat tjenestepensjon

fredag, 09 juni 2017

På Pensjonsforum 9. juni presenteres to rapporter om privat tjenestepensjon. Rapporten om «bedre og enklere tjenestepensjon» er utarbeidet av Fafo og Artzen deBesche på oppdrag av HK og Fellesforbundet. Mens rapporten om hybris tjenestepensjon er utarbeidet av Aktuarfirmaet Lillevold&Partners og Fafo på oppdrag av LO og Fagforbundet. Begge er tilgjenelig for nedlasting fra  Fafos nettsider.

"Bedre og enklere tjenestepensjon. Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk" tar utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen nedsatt etter lønnsoppgjøret 2016 og diskuterer konkrete forslag til regelendringer i privat tjenestepensjon. Hva skjer med videreutvikling av lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor? 

"Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon" gir en analyse av virkninger av ulike reguleringsformer i hybrid tjenestepensjon og de regnskapsmessige konsekvensene av dette. På regnskapsområdet er spørsmålet om behandling av hybriden fortsatt ikke avklart og det pågår en metodedebatt om hvordan en eventuell balanseføring skal gjøres.